Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2013-10-04 13:39:15  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 429 o nazwie 'Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste429
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteKonkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”
category_idpuste30
language_idpuste1
shortpusteKonkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”
fullpuste

Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

Szczegółowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach

 

Termin składania ofert upływa 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.

                                                                                                                                                  

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 556 84 30 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl .

publishfrompuste2013-10-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustekonkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-pod-nazwa-technologie-informacyjno-komunikacyjne-na-rzecz-budowania-kultury-spoleczenstwa-informacyjnego
2013-11-08 16:18:32  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą </strong><strong><em>&bdquo;</em></strong><strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Minister Administracji i Cyfryzacji&nbsp;ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyr&oacute;wnywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: </strong><strong><em>&bdquo;</em></strong><strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Celem zadania jest przeprowadzenie działań, kt&oacute;rych efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa 21 dni od daty publikacji ogłoszenia. </strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu&nbsp;22&nbsp;556 84 30 lub pod adresem poczty elektronicznej: <a href="mailto:sekretariat.DSI@mac.gov.pl">sekretariat.DSI@mac.gov.pl</a> .</p> ' na '<p> <strong>Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą </strong><strong><em>&bdquo;</em></strong><strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Minister Administracji i Cyfryzacji&nbsp;ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyr&oacute;wnywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: </strong><strong><em>&bdquo;</em></strong><strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Celem zadania jest przeprowadzenie działań, kt&oacute;rych efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa 21 dni od daty publikacji ogłoszenia. </strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu&nbsp;22&nbsp;556 84 30 lub pod adresem poczty elektronicznej: <a href="mailto:sekretariat.DSI@mac.gov.pl">sekretariat.DSI@mac.gov.pl</a> .</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Wyniki postepowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. &bdquo;<strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyr&oacute;wnywania szans edukacyjnych pn. &bdquo;<strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong>. Celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie działań, kt&oacute;rych efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i&nbsp;młodzież.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na konkurs wypłynęło 29 ofert. Komisja konkursowa wskazała 2 projekty, kt&oacute;re otrzymają dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego. <strong>W odniesieniu do wskazanych ofert komisja konkursowa zdecydowała o ograniczeniu kwoty wnioskowanej dotacji. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Proponowana kwota dotacji dla projektu <strong>Fundacji Dzieci Niczyje</strong> - <em>Trening kompetencji cyfrowych</em>, została obniżona z wnioskowanej kwoty 46&nbsp;922,00 zł do kwoty 45&nbsp;000, 00 zł.</li> <li> Proponowana kwota dotacji dla projektu <strong>Związku Harcerstwa Polskiego</strong> &ndash; <em>Społeczeństwo cyfrowe</em>, została obniżona z wnioskowanej kwoty 430.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Powyższe oferty w ocenie komisji konkursowej w najwyższym stopniu wpisały się w&nbsp;cele konkursu na realizację zadania publicznego. Wskazane podmioty dają gwarancję rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia działań zawartych w ofertach. Wyłonione projekty charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności, og&oacute;lnopolskim zasięgiem oddziaływania oraz dużą trwałością rezultat&oacute;w realizacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

Szczegółowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach

 

Termin składania ofert upływa 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.

                                                                                                                                                  

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 556 84 30 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl .

Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

Szczegółowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach

 

Termin składania ofert upływa 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.

                                                                                                                                                  

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 556 84 30 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl .

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Wyniki postepowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”. Celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie działań, których efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

                Na konkurs wypłynęło 29 ofert. Komisja konkursowa wskazała 2 projekty, które otrzymają dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego. W odniesieniu do wskazanych ofert komisja konkursowa zdecydowała o ograniczeniu kwoty wnioskowanej dotacji.

 

  • Proponowana kwota dotacji dla projektu Fundacji Dzieci Niczyje - Trening kompetencji cyfrowych, została obniżona z wnioskowanej kwoty 46 922,00 zł do kwoty 45 000, 00 zł.
  • Proponowana kwota dotacji dla projektu Związku Harcerstwa PolskiegoSpołeczeństwo cyfrowe, została obniżona z wnioskowanej kwoty 430.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

 

Powyższe oferty w ocenie komisji konkursowej w najwyższym stopniu wpisały się w cele konkursu na realizację zadania publicznego. Wskazane podmioty dają gwarancję rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia działań zawartych w ofertach. Wyłonione projekty charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności, ogólnopolskim zasięgiem oddziaływania oraz dużą trwałością rezultatów realizacji.

 

 

2013-11-26 08:30:46  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą </strong><strong><em>&bdquo;</em></strong><strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Minister Administracji i Cyfryzacji&nbsp;ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyr&oacute;wnywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: </strong><strong><em>&bdquo;</em></strong><strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Celem zadania jest przeprowadzenie działań, kt&oacute;rych efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa 21 dni od daty publikacji ogłoszenia. </strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu&nbsp;22&nbsp;556 84 30 lub pod adresem poczty elektronicznej: <a href="mailto:sekretariat.DSI@mac.gov.pl">sekretariat.DSI@mac.gov.pl</a> .</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Wyniki postepowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. &bdquo;<strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyr&oacute;wnywania szans edukacyjnych pn. &bdquo;<strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong>. Celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie działań, kt&oacute;rych efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i&nbsp;młodzież.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na konkurs wypłynęło 29 ofert. Komisja konkursowa wskazała 2 projekty, kt&oacute;re otrzymają dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego. <strong>W odniesieniu do wskazanych ofert komisja konkursowa zdecydowała o ograniczeniu kwoty wnioskowanej dotacji. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Proponowana kwota dotacji dla projektu <strong>Fundacji Dzieci Niczyje</strong> - <em>Trening kompetencji cyfrowych</em>, została obniżona z wnioskowanej kwoty 46&nbsp;922,00 zł do kwoty 45&nbsp;000, 00 zł.</li> <li> Proponowana kwota dotacji dla projektu <strong>Związku Harcerstwa Polskiego</strong> &ndash; <em>Społeczeństwo cyfrowe</em>, została obniżona z wnioskowanej kwoty 430.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Powyższe oferty w ocenie komisji konkursowej w najwyższym stopniu wpisały się w&nbsp;cele konkursu na realizację zadania publicznego. Wskazane podmioty dają gwarancję rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia działań zawartych w ofertach. Wyłonione projekty charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności, og&oacute;lnopolskim zasięgiem oddziaływania oraz dużą trwałością rezultat&oacute;w realizacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą </strong><strong><em>&bdquo;</em></strong><strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Minister Administracji i Cyfryzacji&nbsp;ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyr&oacute;wnywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: </strong><strong><em>&bdquo;</em></strong><strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Celem zadania jest przeprowadzenie działań, kt&oacute;rych efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa 21 dni od daty publikacji ogłoszenia. </strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu&nbsp;22&nbsp;556 84 30 lub pod adresem poczty elektronicznej: <a href="mailto:sekretariat.DSI@mac.gov.pl">sekretariat.DSI@mac.gov.pl</a> .</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Wyniki postepowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. &bdquo;<strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyr&oacute;wnywania szans edukacyjnych pn. &bdquo;<strong><em>Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</em></strong>. Celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie działań, kt&oacute;rych efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i&nbsp;młodzież.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na konkurs wypłynęło 29 ofert. Komisja konkursowa wskazała 2 projekty, kt&oacute;re otrzymają dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego. <strong>W odniesieniu do wskazanych ofert komisja konkursowa zdecydowała o ograniczeniu kwoty wnioskowanej dotacji. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Proponowana kwota dotacji dla projektu <strong>Fundacji Dzieci Niczyje</strong> - <em>Trening kompetencji cyfrowych</em>, została obniżona z wnioskowanej kwoty 46&nbsp;922,00 zł do kwoty 45&nbsp;000, 00 zł.</li> <li> Proponowana kwota dotacji dla projektu <strong>Związku Harcerstwa Polskiego</strong> &ndash; <em>Społeczeństwo cyfrowe</em>, została obniżona z wnioskowanej kwoty 430.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Powyższe oferty w ocenie komisji konkursowej w najwyższym stopniu wpisały się w&nbsp;cele konkursu na realizację zadania publicznego. Wskazane podmioty dają gwarancję rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia działań zawartych w ofertach. Wyłonione projekty charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności, og&oacute;lnopolskim zasięgiem oddziaływania oraz dużą trwałością rezultat&oacute;w realizacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Poniżej w załącznikach&nbsp;zamieszczone zostały umowy zawarte ze zwycięzcami konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

Szczegółowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach

 

Termin składania ofert upływa 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.

                                                                                                                                                  

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 556 84 30 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl .

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Wyniki postepowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”. Celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie działań, których efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

                Na konkurs wypłynęło 29 ofert. Komisja konkursowa wskazała 2 projekty, które otrzymają dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego. W odniesieniu do wskazanych ofert komisja konkursowa zdecydowała o ograniczeniu kwoty wnioskowanej dotacji.

 

  • Proponowana kwota dotacji dla projektu Fundacji Dzieci Niczyje - Trening kompetencji cyfrowych, została obniżona z wnioskowanej kwoty 46 922,00 zł do kwoty 45 000, 00 zł.
  • Proponowana kwota dotacji dla projektu Związku Harcerstwa PolskiegoSpołeczeństwo cyfrowe, została obniżona z wnioskowanej kwoty 430.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

 

Powyższe oferty w ocenie komisji konkursowej w najwyższym stopniu wpisały się w cele konkursu na realizację zadania publicznego. Wskazane podmioty dają gwarancję rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia działań zawartych w ofertach. Wyłonione projekty charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności, ogólnopolskim zasięgiem oddziaływania oraz dużą trwałością rezultatów realizacji.

 

 

Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

Szczegółowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach

 

Termin składania ofert upływa 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.

                                                                                                                                                  

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 556 84 30 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl .

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Wyniki postepowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”. Celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie działań, których efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

                Na konkurs wypłynęło 29 ofert. Komisja konkursowa wskazała 2 projekty, które otrzymają dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego. W odniesieniu do wskazanych ofert komisja konkursowa zdecydowała o ograniczeniu kwoty wnioskowanej dotacji.

 

  • Proponowana kwota dotacji dla projektu Fundacji Dzieci Niczyje - Trening kompetencji cyfrowych, została obniżona z wnioskowanej kwoty 46 922,00 zł do kwoty 45 000, 00 zł.
  • Proponowana kwota dotacji dla projektu Związku Harcerstwa PolskiegoSpołeczeństwo cyfrowe, została obniżona z wnioskowanej kwoty 430.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

 

Powyższe oferty w ocenie komisji konkursowej w najwyższym stopniu wpisały się w cele konkursu na realizację zadania publicznego. Wskazane podmioty dają gwarancję rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia działań zawartych w ofertach. Wyłonione projekty charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności, ogólnopolskim zasięgiem oddziaływania oraz dużą trwałością rezultatów realizacji.

 

Poniżej w załącznikach zamieszczone zostały umowy zawarte ze zwycięzcami konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 

2013-11-26 08:30:46  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6269

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste29058
user_idpuste144468
fobject_idpuste6269
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste429
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-26 08:30:46  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6270

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste29059
user_idpuste144468
fobject_idpuste6270
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste429
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-26 08:30:46  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6271

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste29060
user_idpuste144468
fobject_idpuste6271
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste429
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-26 08:30:46  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6948

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste29061
user_idpuste144468
fobject_idpuste6948
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste429
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-26 08:30:46  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6949

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste29062
user_idpuste144468
fobject_idpuste6949
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste429
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się