Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-03-31 17:04:59  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 430768 o nazwie 'Stan dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych – wyniki badania automatycznego za rok 2020'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste430768
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteStan dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych – wyniki badania automatycznego za rok 2020
category_idpuste11551
language_idpuste1
shortpusteStan dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych – wyniki badania automatycznego za rok 2020
fullpuste

Prezentujemy wyniki cząstkowe pierwszego rocznego monitoringu stanu dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Wyniki dotyczą badania automatycznego oraz analizy deklaracji dostępności.

 

Pełna treść raportu w załączniku. 

publishfrompuste2021-03-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustestan-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-podmiotow-publicznych-wyniki-badania-automatycznego-za-rok-2020
2021-04-16 14:17:34  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-04-16 14:45:59  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> Prezentujemy wyniki cząstkowe pierwszego rocznego monitoringu stanu dostępności cyfrowej stron internetowych podmiot&oacute;w publicznych. Wyniki dotyczą badania automatycznego oraz analizy deklaracji dostępności.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść raportu w załączniku.&nbsp;</p> ' na '<p> Prezentujemy wyniki cząstkowe pierwszego rocznego monitoringu stanu dostępności cyfrowej stron internetowych podmiot&oacute;w publicznych. Wyniki dotyczą badania automatycznego oraz analizy deklaracji dostępności.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść raportu w załączniku.&nbsp;</p> <p> <br /> <br /> Utworzony: 31.03.2021</p> <p> Ostatnia modyfikacja: 16.04.2021</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Prezentujemy wyniki cząstkowe pierwszego rocznego monitoringu stanu dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Wyniki dotyczą badania automatycznego oraz analizy deklaracji dostępności.

 

Pełna treść raportu w załączniku. 

Prezentujemy wyniki cząstkowe pierwszego rocznego monitoringu stanu dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Wyniki dotyczą badania automatycznego oraz analizy deklaracji dostępności.

 

Pełna treść raportu w załączniku. Utworzony: 31.03.2021

Ostatnia modyfikacja: 16.04.2021

2021-04-16 14:46:00  caps2008 caps2008

Załączono plik 971950

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3791369
user_idpuste819897
fobject_idpuste971950
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste430768
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się