Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2013-10-30 16:07:38  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z <strong>Zarządzeniem nr 32/2013 Dyrektora Generalnego MAiC z dnia 29 października 2013 roku</strong> w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składnik&oacute;w rzeczowych majątku ruchomego w postaci pojazd&oacute;w służbowych, będących własnością Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w&nbsp; z dnia 21 maja 2010 roku <strong><em>w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,&nbsp;</em><em>w kt&oacute;re wyposażone są jednostki budżetowe </em></strong>(Dz. U. 114, poz. 761) informuję, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej na realizację zadań publicznych niżej wskazany składnik majątku ruchomego:</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samoch&oacute;d osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54024, rok produkcji 2002, przebieg&nbsp; 211&nbsp;926 km, nr inwentarzowy: 741-001/000003</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samoch&oacute;d osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54025, rok produkcji 2002, przebieg 301&nbsp;090 km, nr inwentarzowy: 741-001/000004</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samoch&oacute;d osobowy marki Volvo S60, nr rejestracyjny WI 1442S, rok produkcji 2005, przebieg 193&nbsp;707 km, nr inwentarzowy: 741-001/000005</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samoch&oacute;d osobowy marki Skoda Superb, nr rejestracyjny WE 3628M,&nbsp; rok produkcji 2007, przebieg&nbsp; 171 980 km, nr inwentarzowy: 741-001/000007</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku, spełniające wymagania określone w &sect;38 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia należy składać do dnia 8 listopada 2013 roku na adres:</strong></p> <p> <strong>Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Kr&oacute;lewska 27.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowych informacji dotyczących rzeczowego składnika majątku ruchomego udziela Pani Katarzyna G&oacute;jska pod numerem telefonu: 0 784 049&nbsp;624, 22&nbsp;245 84 48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w&nbsp; z dnia 21 maja 2010 roku <strong><em>w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,&nbsp;</em><em>w kt&oacute;re wyposażone są jednostki budżetowe </em></strong>(Dz. U. 114, poz. 761) informuję, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej na realizację zadań publicznych niżej wskazany składnik majątku ruchomego:</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samoch&oacute;d osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54024, rok produkcji 2002, przebieg&nbsp; 211&nbsp;926 km, nr inwentarzowy: 741-001/000003</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samoch&oacute;d osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54025, rok produkcji 2002, przebieg 301&nbsp;090 km, nr inwentarzowy: 741-001/000004</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samoch&oacute;d osobowy marki Volvo S60, nr rejestracyjny WI 1442S, rok produkcji 2005, przebieg 193&nbsp;707 km, nr inwentarzowy: 741-001/000005</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samoch&oacute;d osobowy marki Skoda Superb, nr rejestracyjny WE 3628M,&nbsp; rok produkcji 2007, przebieg&nbsp; 171 980 km, nr inwentarzowy: 741-001/000007</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:53.4pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku, spełniające wymagania określone w &sect;38 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia należy składać do dnia 8 listopada 2013 roku na adres:</strong></p> <p> <strong>Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Kr&oacute;lewska 27.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowych informacji dotyczących rzeczowego składnika majątku ruchomego udziela Pani Katarzyna G&oacute;jska pod numerem telefonu: 0 784 049&nbsp;624, 22&nbsp;245 84 48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2013 Dyrektora Generalnego MAiC z dnia 29 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci pojazdów służbowych, będących własnością Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 114, poz. 761) informuję, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej na realizację zadań publicznych niżej wskazany składnik majątku ruchomego:

 

1.      Samochód osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54024, rok produkcji 2002, przebieg  211 926 km, nr inwentarzowy: 741-001/000003

 

2.      Samochód osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54025, rok produkcji 2002, przebieg 301 090 km, nr inwentarzowy: 741-001/000004

 

3.      Samochód osobowy marki Volvo S60, nr rejestracyjny WI 1442S, rok produkcji 2005, przebieg 193 707 km, nr inwentarzowy: 741-001/000005

 

4.      Samochód osobowy marki Skoda Superb, nr rejestracyjny WE 3628M,  rok produkcji 2007, przebieg  171 980 km, nr inwentarzowy: 741-001/000007

 

 

 

Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku, spełniające wymagania określone w §38 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia należy składać do dnia 8 listopada 2013 roku na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27.

 

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowego składnika majątku ruchomego udziela Pani Katarzyna Gójska pod numerem telefonu: 0 784 049 624, 22 245 84 48          .

 

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 114, poz. 761) informuję, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej na realizację zadań publicznych niżej wskazany składnik majątku ruchomego:

 

1.      Samochód osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54024, rok produkcji 2002, przebieg  211 926 km, nr inwentarzowy: 741-001/000003

 

2.      Samochód osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54025, rok produkcji 2002, przebieg 301 090 km, nr inwentarzowy: 741-001/000004

 

3.      Samochód osobowy marki Volvo S60, nr rejestracyjny WI 1442S, rok produkcji 2005, przebieg 193 707 km, nr inwentarzowy: 741-001/000005

 

4.      Samochód osobowy marki Skoda Superb, nr rejestracyjny WE 3628M,  rok produkcji 2007, przebieg  171 980 km, nr inwentarzowy: 741-001/000007

 

 

 

Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku, spełniające wymagania określone w §38 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia należy składać do dnia 8 listopada 2013 roku na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27.

 

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowego składnika majątku ruchomego udziela Pani Katarzyna Gójska pod numerem telefonu: 0 784 049 624, 22 245 84 48          .

2013-10-30 15:59:37  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 441 o nazwie 'Przekazanie innej jednostce administracji rządowej majątku ruchomego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste441
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepustePrzekazanie innej jednostce administracji rządowej majątku ruchomego
category_idpuste162
language_idpuste1
shortpustePrzekazanie innej jednostce administracji rządowej majątku ruchomego w postaci pojazdów służbowych.
fullpuste

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2013 Dyrektora Generalnego MAiC z dnia 29 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci pojazdów służbowych, będących własnością Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 114, poz. 761) informuję, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej na realizację zadań publicznych niżej wskazany składnik majątku ruchomego:

 

1.      Samochód osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54024, rok produkcji 2002, przebieg  211 926 km, nr inwentarzowy: 741-001/000003

 

2.      Samochód osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54025, rok produkcji 2002, przebieg 301 090 km, nr inwentarzowy: 741-001/000004

 

3.      Samochód osobowy marki Volvo S60, nr rejestracyjny WI 1442S, rok produkcji 2005, przebieg 193 707 km, nr inwentarzowy: 741-001/000005

 

4.      Samochód osobowy marki Skoda Superb, nr rejestracyjny WE 3628M,  rok produkcji 2007, przebieg  171 980 km, nr inwentarzowy: 741-001/000007

 

 

 

Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku, spełniające wymagania określone w §38 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia należy składać do dnia 8 listopada 2013 roku na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27.

 

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowego składnika majątku ruchomego udziela Pani Katarzyna Gójska pod numerem telefonu: 0 784 049 624, 22 245 84 48          .

publishfrompuste2013-10-30 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzekazanie-innej-jednostce-administracji-rzadowej-majatku-ruchomego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się