Wersje

123
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2013-10-31 15:34:29  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 443 o nazwie 'Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC w 2013 r. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste443
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteWyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC w 2013 r.
category_idpuste38
language_idpuste1
shortpusteWyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC w 2013 r.
fullpuste

Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC w 2013 r.

publishfrompuste2013-10-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustewyniki-kontroli-zewnetrznych-zrealizowanych-w-mac-w-2013-r
2013-10-31 15:43:32  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-11-04 09:26:17  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC w 2013 r. ' na 'Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC '

Pole short zmieniło wartość z 'Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC w 2013 r. ' na 'Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC. '

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC w 2013 r.</strong></p> ' na '<p> <strong>Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC .</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC w 2013 r. Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC
shortWyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC w 2013 r. Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC.
full

Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC w 2013 r.

Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC .

2013-11-05 15:08:52  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-01-07 12:36:42  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-07-23 08:16:57  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-05-05 11:37:43  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-02 10:57:29  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-02 10:57:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6577

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357918
user_idpuste144468
fobject_idpuste6577
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6578

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357919
user_idpuste144468
fobject_idpuste6578
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6579

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357920
user_idpuste144468
fobject_idpuste6579
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6580

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357921
user_idpuste144468
fobject_idpuste6580
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6588

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357922
user_idpuste144468
fobject_idpuste6588
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6589

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357923
user_idpuste144468
fobject_idpuste6589
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6605

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357924
user_idpuste144468
fobject_idpuste6605
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6636

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357925
user_idpuste144468
fobject_idpuste6636
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6637

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357926
user_idpuste144468
fobject_idpuste6637
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6638

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357927
user_idpuste144468
fobject_idpuste6638
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6639

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357928
user_idpuste144468
fobject_idpuste6639
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-02 10:57:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6640

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste357929
user_idpuste144468
fobject_idpuste6640
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste443
_attachmentpuste1
_activepuste1
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się