Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2013-11-08 11:23:48  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 450 o nazwie 'Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste450
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteRządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
category_idpuste42
language_idpuste1
shortpusteRządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
fullpuste

ZESPÓŁ DO SPRAW RZĄDOWEGO PROGRAMU

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 97 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu
Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,

 

- UCHWAŁA Nr 2 do spraw Rządowego Programu Rozwoju o Nieruchomościach.

 

Powyższe informacje umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2013-11-08 00:00:00
_activepuste1
slugpusterzadowy-program-rozwoju-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach
2013-11-08 11:23:48  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'rzadowy-program-rozwoju-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach' na '450_rzadowy-program-rozwoju-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugrzadowy-program-rozwoju-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach450_rzadowy-program-rozwoju-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach
2013-11-08 11:27:06  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach' na 'Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Zespół do Spraw Rządowego Programu '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o NieruchomościachRządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Zespół do Spraw Rządowego Programu
2013-11-08 11:31:17  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach' na 'Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortRządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o NieruchomościachRządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
2013-11-08 11:49:17  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Zespół do Spraw Rządowego Programu ' na 'Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach'

Pole short zmieniło wartość z 'Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.' na 'Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Zespół do Spraw Rządowego Programu.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Zespół do Spraw Rządowego Programu Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
shortRządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.Rządowy Program Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Zespół do Spraw Rządowego Programu.
2013-11-08 11:49:17  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6682

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste27890
user_idpuste144468
fobject_idpuste6682
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste450
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-08 11:49:17  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6683

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste27891
user_idpuste144468
fobject_idpuste6683
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste450
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się