Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-08 09:07:55  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 45470 o nazwie 'Wnioski dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste45470
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteWnioski dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
category_idpuste9812
language_idpuste1
shortpusteWnioski dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
fullpuste

Druki wniosków dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej:

 

- Dodanie podmiotu na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,

- Zmiana redaktora Strony Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

 

zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

publishfrompuste2016-04-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustewnioski-dotyczace-strony-glownej-biuletynu-informacji-publicznej
2016-04-08 14:04:20  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-12-02 10:06:00  Tadeusz Mąkosa

Pole category_id zmieniło wartość z '9812' na '10236'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id981210236
2017-08-01 11:14:07  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-08-01 11:22:22  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-08-01 11:44:41  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-08-01 11:49:26  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-08-01 12:13:34  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-08-01 14:50:24  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Wnioski dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej' na 'Wnioski i informacje dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej'

Pole short zmieniło wartość z 'Wnioski dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej' na 'Wnioski i informacje dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Druki wniosk&oacute;w dotyczące strony gł&oacute;wnej Biuletynu Informacji Publicznej:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - Dodanie podmiotu na stronę gł&oacute;wną Biuletynu Informacji Publicznej,</p> <p> - Zmiana redaktora Strony Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej</p> <p> &nbsp;</p> <p> zostały umieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Druki wniosk&oacute;w dotyczące strony gł&oacute;wnej Biuletynu Informacji Publicznej:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - Dodanie podmiotu na stronę gł&oacute;wną Biuletynu Informacji Publicznej,</p> <p> - Zmiana redaktora Strony Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej</p> <p> - wizualizacja logo BIP</p> <p> zostały umieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWnioski dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji PublicznejWnioski i informacje dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
shortWnioski dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji PublicznejWnioski i informacje dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
full

Druki wniosków dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej:

 

- Dodanie podmiotu na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,

- Zmiana redaktora Strony Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

 

zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

Druki wniosków dotyczące strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej:

 

- Dodanie podmiotu na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,

- Zmiana redaktora Strony Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

- wizualizacja logo BIP

zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

10  2019-08-21 12:10:35  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-21 12:10:35  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 273220

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2350515
user_idpuste2500030
fobject_idpuste273220
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste45470
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-21 12:10:35  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 614284

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2350516
user_idpuste2500030
fobject_idpuste614284
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste45470
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-21 12:10:35  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 614285

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2350517
user_idpuste2500030
fobject_idpuste614285
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste45470
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się