Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-11 10:23:06  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'zalatwianie-spraw' na '45925_zalatwianie-spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzalatwianie-spraw45925_zalatwianie-spraw
2017-07-11 10:37:19  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Sprawy wpływające do <strong>Biura Analiz</strong> &nbsp;są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Stan przyjmowanych spraw:&nbsp;</strong></p> <p> tel. 22 245-55-28, e-mail:&nbsp;<u><a href="mailto:sekretariat.ba@mc.gov.pl">sekretariat.ba@mc.gov.pl</a></u></p> ' na '<p> Sprawy wpływające do <strong>Departamentu Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej i Analiz&nbsp; </strong>są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Stan przyjmowanych spraw:&nbsp;</strong></p> <p> tel. 22 245-55-28, e-mail: <a href="mailto:sekretariat.dwmia@mc.gov.pl"><u>sekretariat.dwmia@mc.gov.pl</u></a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sprawy wpływające do Biura Analiz  są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stan przyjmowanych spraw: 

tel. 22 245-55-28, e-mail: sekretariat.ba@mc.gov.pl

Sprawy wpływające do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz  są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stan przyjmowanych spraw: 

tel. 22 245-55-28, e-mail: sekretariat.dwmia@mc.gov.pl

2018-07-05 15:24:45  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Sprawy wpływające do <strong>Departamentu Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej i Analiz&nbsp; </strong>są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Stan przyjmowanych spraw:&nbsp;</strong></p> <p> tel. 22 245-55-28, e-mail: <a href="mailto:sekretariat.dwmia@mc.gov.pl"><u>sekretariat.dwmia@mc.gov.pl</u></a></p> ' na '<p> Sprawy wpływające do <strong>Departamentu Polityki Międzynarodowej&nbsp;</strong>są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Stan przyjmowanych spraw:&nbsp;</strong></p> <p> tel. 22 245-55-28, e-mail: <a href="mailto:sekretariat.dwmia@mc.gov.pl"><u>sekretariat.dwmia@mc.gov.pl</u></a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sprawy wpływające do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz  są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stan przyjmowanych spraw: 

tel. 22 245-55-28, e-mail: sekretariat.dwmia@mc.gov.pl

Sprawy wpływające do Departamentu Polityki Międzynarodowej są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stan przyjmowanych spraw: 

tel. 22 245-55-28, e-mail: sekretariat.dwmia@mc.gov.pl

2016-04-11 10:23:06  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 45925 o nazwie 'Załatwianie spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste45925
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteZałatwianie spraw
category_idpuste11528
language_idpuste1
shortpusteZałatwianie spraw
fullpuste

Sprawy wpływające do Biura Analiz  są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stan przyjmowanych spraw: 

tel. 22 245-55-28, e-mail: sekretariat.ba@mc.gov.pl

publishfrompuste2016-04-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustezalatwianie-spraw

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się