Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-15 09:08:50  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 47356 o nazwie 'Petycja zawierająca postulat uwzględnienia autoryzacji wieloskładnikowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste47356
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepustePetycja zawierająca postulat uwzględnienia autoryzacji wieloskładnikowej
category_idpuste9812
language_idpuste1
shortpustePetycja zawierająca postulat uwzględnienia autoryzacji wieloskładnikowej
fullpuste

1. Data złożenia: 12 kwietnia 2016 r.

 

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Paweł Smater.

 

3. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 31 maja 2016 r.

publishfrompuste2016-04-15 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-zawierajaca-postulat-uwzglednienia-autoryzacji-wieloskladnikowej
2016-05-16 10:43:01  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Data złożenia: <strong>12 kwietnia 2016 r.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: <strong>Paweł Smater.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: <strong>petycja zostanie rozpatrzona do 31 maja 2016 r.</strong></p> ' na '<p> 1. Data złożenia: <strong>12 kwietnia 2016 r.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: <strong>Paweł Smater.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: <strong>petycja zostanie rozpatrzona do 31 maja 2016 r.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 4.&nbsp;Odpowiedzi wnoszącemu petycję udzielono 12 maja 2016 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Data złożenia: 12 kwietnia 2016 r.

 

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Paweł Smater.

 

3. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 31 maja 2016 r.

1. Data złożenia: 12 kwietnia 2016 r.

 

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Paweł Smater.

 

3. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 31 maja 2016 r.

 

4. Odpowiedzi wnoszącemu petycję udzielono 12 maja 2016 r.

2016-05-16 10:43:01  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 122127

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste501287
user_idpuste144468
fobject_idpuste122127
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste47356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-05-16 10:43:01  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 134585

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste501288
user_idpuste144468
fobject_idpuste134585
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste47356
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się