Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-05 11:21:40  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 25198

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste88825
user_idpuste144468
fobject_idpuste25198
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste475
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-04-07 10:29:28  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-06-12 15:19:31  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-08-28 08:26:44  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-01-08 12:29:20  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 475 o nazwie 'WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste475
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteWOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
category_idpuste179
language_idpuste1
shortpusteOpolskie - lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2014 r.
fullpuste

Opolskie - lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2014 r.

publishfrompuste2014-01-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustewojewodztwo-opolskie
2014-12-05 11:21:40  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-12-05 11:21:40  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 7781

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste88820
user_idpuste144468
fobject_idpuste7781
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste475
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-12-05 11:21:40  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 9360

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste88821
user_idpuste144468
fobject_idpuste9360
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste475
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-12-05 11:21:40  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 12538

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste88822
user_idpuste144468
fobject_idpuste12538
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste475
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-12-05 11:21:40  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 15482

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste88823
user_idpuste144468
fobject_idpuste15482
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste475
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-12-05 11:21:40  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 21474

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste88824
user_idpuste144468
fobject_idpuste21474
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste475
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-11-04 08:09:36  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się