Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-01-08 12:37:48  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 479 o nazwie 'WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste479
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
category_idpuste179
language_idpuste1
shortpusteŚląskie - lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2014 r.
fullpuste

Śląskie - lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2014 r.

publishfrompuste2014-01-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustewojewodztwo-slaskie
2014-04-15 10:40:24  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-05-05 14:30:37  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-07-04 09:25:11  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-09-01 09:04:10  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-09-30 12:59:12  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-10-31 10:48:30  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-10-31 10:48:30  caps2008 caps2008

Załączono plik 7785

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73229
user_idpuste819897
fobject_idpuste7785
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste479
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-10-31 10:48:30  caps2008 caps2008

Załączono plik 9555

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73230
user_idpuste819897
fobject_idpuste9555
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste479
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-10-31 10:48:30  caps2008 caps2008

Załączono plik 9981

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73231
user_idpuste819897
fobject_idpuste9981
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste479
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-10-31 10:48:30  caps2008 caps2008

Załączono plik 13746

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73232
user_idpuste819897
fobject_idpuste13746
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste479
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-10-31 10:48:30  caps2008 caps2008

Załączono plik 15605

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73233
user_idpuste819897
fobject_idpuste15605
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste479
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-10-31 10:48:30  caps2008 caps2008

Załączono plik 17950

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73234
user_idpuste819897
fobject_idpuste17950
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste479
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-10-31 10:48:30  caps2008 caps2008

Załączono plik 21301

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73235
user_idpuste819897
fobject_idpuste21301
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste479
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się