Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-08-11 09:23:27  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 480634 o nazwie 'Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste480634
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteProjekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne
category_idpuste9689
language_idpuste1
shortpusteProjekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne
fullpuste

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne wraz z pismami i materiałami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji –poz. 175.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami i materiałami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2021-08-11 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-rozporzadzenia-ministra-cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-planu-numeracji-krajowej-dla-publicznych-sieci-telekomunikacyjnych-w-ktorych-swiadczone-sa-publicznie-dostepne-uslugi-telefoniczne
2021-08-11 09:23:27  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'projekt-rozporzadzenia-ministra-cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-planu-numeracji-krajowej-dla-publicznych-sieci-telekomunikacyjnych-w-ktorych-swiadczone-sa-publicznie-dostepne-uslugi-telefoniczne' na '480634_projekt-rozporzadzenia-ministra-cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-planu-numeracji-krajowej-dla-publicznych-sieci-telekomunikacyjnych-w-ktorych-swiadczone-sa-publicznie-dostepne-uslugi-telefoniczne'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugprojekt-rozporzadzenia-ministra-cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-planu-numeracji-krajowej-dla-publicznych-sieci-telekomunikacyjnych-w-ktorych-swiadczone-sa-publicznie-dostepne-uslugi-telefoniczne480634_projekt-rozporzadzenia-ministra-cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-planu-numeracji-krajowej-dla-publicznych-sieci-telekomunikacyjnych-w-ktorych-swiadczone-sa-publicznie-dostepne-uslugi-telefoniczne
2021-08-11 09:23:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1055150

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4064009
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1055150
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste480634
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-08-11 09:23:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1055151

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4064010
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1055151
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste480634
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-08-11 09:23:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1055152

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4064011
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1055152
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste480634
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-08-11 09:23:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1055153

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4064012
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1055153
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste480634
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się