Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-08-18 07:51:21  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 482783 o nazwie 'Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste482783
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteProjekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
category_idpuste9689
language_idpuste1
shortpusteProjekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
fullpuste

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości wraz z pismami i materiałami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – RD401.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami i materiałami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2021-08-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-krajowej-tablicy-przeznaczen-czestotliwosci
2021-08-18 07:51:21  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-krajowej-tablicy-przeznaczen-czestotliwosci' na '482783_projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-krajowej-tablicy-przeznaczen-czestotliwosci'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugprojekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-krajowej-tablicy-przeznaczen-czestotliwosci482783_projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-krajowej-tablicy-przeznaczen-czestotliwosci
2021-09-22 13:13:02  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-09-22 13:13:03  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1058746

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4149182
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1058746
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste482783
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-09-22 13:13:03  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1058747

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4149183
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1058747
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste482783
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-09-22 13:13:03  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1058748

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4149184
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1058748
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste482783
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-09-22 13:13:03  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1058749

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4149185
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1058749
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste482783
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-09-22 13:13:03  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1080102

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4149186
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1080102
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste482783
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-09-22 13:13:03  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1080103

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4149187
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1080103
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste482783
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-09-22 13:13:03  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1080104

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4149188
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1080104
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste482783
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-09-22 13:13:03  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1080105

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4149189
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1080105
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste482783
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-09-22 13:13:03  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1080106

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4149190
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1080106
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste482783
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-09-22 13:13:03  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1080107

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4149191
user_idpuste2500030
fobject_idpuste1080107
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste482783
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się