Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-25 11:15:46  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 49778 o nazwie 'Załatwianie spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste49778
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteZałatwianie spraw
category_idpuste11525
language_idpuste1
shortpusteZałatwianie spraw
fullpuste

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Cyfryzacji prowadzi:

 

- rejestr zarządzeń Ministra Cyfryzacji;

 

- rejestr decyzji Ministra Cyfryzacji;

 

- rejestr pełnomocnictw i upoważnień Ministra Cyfryzacji.

 

 

Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.).

 

Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.

publishfrompuste2016-04-25 00:00:00
_activepuste1
slugpustezalatwianie-spraw
2016-04-25 11:15:46  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'zalatwianie-spraw' na '49778_zalatwianie-spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzalatwianie-spraw49778_zalatwianie-spraw
2016-10-04 08:41:01  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Cyfryzacji prowadzi:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr zarządzeń Ministra Cyfryzacji;</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr decyzji Ministra Cyfryzacji;</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr pełnomocnictw i upoważnień Ministra Cyfryzacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z&nbsp;2015 r., poz. 2058, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail:&nbsp;</strong><a href="mailto:sekretariat.dp@mc.gov.pl"><strong>sekretariat.dp@mc.gov.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych</strong>&nbsp;określa uchwała nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. poz. 979, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></p> ' na '<p> <strong>Załatwianie spraw</strong></p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Cyfryzacji prowadzi:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr zarządzeń Ministra Cyfryzacji;</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr decyzji Ministra Cyfryzacji;</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr pełnomocnictw i upoważnień Ministra Cyfryzacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu na zasadach i&nbsp;w&nbsp;trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.&nbsp;U.&nbsp;z&nbsp;2015 r. poz. 2058, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Ponadto ww. informacje podlegają udostępnieniu i przekazaniu w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i&nbsp;w&nbsp;trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail:&nbsp;</strong><a href="mailto:sekretariat.dp@mc.gov.pl"><strong>sekretariat.dp@mc.gov.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych</strong>&nbsp;określa uchwała nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. poz. 979, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Cyfryzacji prowadzi:

 

- rejestr zarządzeń Ministra Cyfryzacji;

 

- rejestr decyzji Ministra Cyfryzacji;

 

- rejestr pełnomocnictw i upoważnień Ministra Cyfryzacji.

 

 

Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.).

 

Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.

Załatwianie spraw

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Cyfryzacji prowadzi:

 

- rejestr zarządzeń Ministra Cyfryzacji;

 

- rejestr decyzji Ministra Cyfryzacji;

 

- rejestr pełnomocnictw i upoważnień Ministra Cyfryzacji.

 

 

Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).

 

Ponadto ww. informacje podlegają udostępnieniu i przekazaniu w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

 

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.).

 

 

Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.

 

2017-01-23 08:34:54  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Załatwianie spraw</strong></p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Cyfryzacji prowadzi:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr zarządzeń Ministra Cyfryzacji;</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr decyzji Ministra Cyfryzacji;</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr pełnomocnictw i upoważnień Ministra Cyfryzacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu na zasadach i&nbsp;w&nbsp;trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.&nbsp;U.&nbsp;z&nbsp;2015 r. poz. 2058, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Ponadto ww. informacje podlegają udostępnieniu i przekazaniu w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i&nbsp;w&nbsp;trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail:&nbsp;</strong><a href="mailto:sekretariat.dp@mc.gov.pl"><strong>sekretariat.dp@mc.gov.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych</strong>&nbsp;określa uchwała nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. poz. 979, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Załatwianie spraw</strong></p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Cyfryzacji prowadzi:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr zarządzeń Ministra Cyfryzacji;</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr decyzji Ministra Cyfryzacji;</p> <p> &nbsp;</p> <p> - rejestr pełnomocnictw i upoważnień Ministra Cyfryzacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu na zasadach i&nbsp;w&nbsp;trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.&nbsp;U.&nbsp;z&nbsp;2016 r. poz. 1764).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Ponadto ww. informacje podlegają udostępnieniu i przekazaniu w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i&nbsp;w&nbsp;trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail:&nbsp;</strong><a href="mailto:sekretariat.dp@mc.gov.pl"><strong>sekretariat.dp@mc.gov.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych</strong>&nbsp;określa uchwała nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Załatwianie spraw

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Cyfryzacji prowadzi:

 

- rejestr zarządzeń Ministra Cyfryzacji;

 

- rejestr decyzji Ministra Cyfryzacji;

 

- rejestr pełnomocnictw i upoważnień Ministra Cyfryzacji.

 

 

Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).

 

Ponadto ww. informacje podlegają udostępnieniu i przekazaniu w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

 

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.).

 

 

Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.

 

Załatwianie spraw

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Cyfryzacji prowadzi:

 

- rejestr zarządzeń Ministra Cyfryzacji;

 

- rejestr decyzji Ministra Cyfryzacji;

 

- rejestr pełnomocnictw i upoważnień Ministra Cyfryzacji.

 

 

Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

 

Ponadto ww. informacje podlegają udostępnieniu i przekazaniu w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.).

 

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

 

 

Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.

2017-01-23 08:34:54  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 208297

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste763889
user_idpuste144468
fobject_idpuste208297
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste49778
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się