Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-25 11:54:16  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 49803 o nazwie 'Informacja publiczna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste49803
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteInformacja publiczna
category_idpuste10235
language_idpuste1
shortpusteInformacja publiczna
fullpuste

Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego udostępniania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.

Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.

Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.

publishfrompuste2016-04-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-publiczna
2016-04-25 12:03:12  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego udostępniania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.&nbsp;Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.</p> <p> Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.</p> <p> Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.</p> ' na '<p> Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego udostępniania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.&nbsp;Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego udostępniania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.

Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.

Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.

Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego udostępniania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.

 

Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.

 

Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.

2016-04-25 12:04:42  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego udostępniania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.&nbsp;Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.</strong></p> ' na '<p> Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.&nbsp;Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego udostępniania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.

 

Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.

 

Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.

Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.

 

Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.

 

Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.

2018-01-10 14:47:46  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.&nbsp;Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.</strong></p> ' na '<p style="margin-left:20.25pt;"> Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego regulują:</p> <p style="margin-left:58.5pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawa z dnia 6 września 2001 r.&nbsp;o dostępie do informacji publicznej (<u><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001764">Dz.U. z 2016 poz. 1764 z p&oacute;źn. zm.</a></u>)</p> <p style="margin-left:58.5pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (<u><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000352">Dz.U. z 2016 poz. 352 z p&oacute;źn. zm.</a></u>)</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.

 

Pełna treść ustawy została umieszczona w załączniku.

 

Rozporządzenie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wraz z wzorem wniosku zostało udostępnione w załączniku.

Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego regulują:

·         ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.)

·         ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 352 z późn. zm.)

2018-01-10 14:54:09  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:20.25pt;"> Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego regulują:</p> <p style="margin-left:58.5pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawa z dnia 6 września 2001 r.&nbsp;o dostępie do informacji publicznej (<u><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001764">Dz.U. z 2016 poz. 1764 z p&oacute;źn. zm.</a></u>)</p> <p style="margin-left:58.5pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (<u><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000352">Dz.U. z 2016 poz. 352 z p&oacute;źn. zm.</a></u>)</p> ' na '<p style="margin-left:20.25pt;"> Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego regulują:</p> <p style="margin-left:20.25pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li style="margin-left: 20.25pt;"> ustawa z dnia 6 września 2001 r.&nbsp;o dostępie do informacji publicznej (<u><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001764">Dz.U. z 2016 poz. 1764 z p&oacute;źn. zm.</a></u>)</li> </ul> <p style="margin-left:20.25pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li style="margin-left: 20.25pt;"> ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego</li> </ul> <p style="margin-left:20.25pt;"> (<u><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000352">Dz.U. z 2016 poz. 352 z p&oacute;źn. zm.</a></u>)</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego regulują:

·         ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.)

·         ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 352 z późn. zm.)

Obowiązujące zasady udzielania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego regulują:

 

 

  • ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(Dz.U. z 2016 poz. 352 z późn. zm.)

2018-01-10 14:54:09  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 126326

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1283666
user_idpuste2500030
fobject_idpuste126326
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste49803
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się