Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-02-14 14:57:50  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 503 o nazwie 'Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli - rok 2014 '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste503
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteWystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli - rok 2014
category_idpuste34
language_idpuste1
shortpusteWystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MAC - rok 2014
fullpuste

Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MAC - rok 2014.

publishfrompuste2014-02-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustewystapienia-pokontrolne-oraz-sprawozdania-z-kontroli-rok-2014
2014-03-24 14:57:33  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-03-26 14:47:31  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-04-09 14:18:42  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-04-30 12:04:18  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-08-06 08:54:51  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-08-06 10:01:14  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-09-12 12:47:11  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-10-08 10:48:05  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2014-12-18 11:20:37  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2015-04-08 11:55:48  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2015-06-23 09:16:47  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-06-23 09:16:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 8430

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste223144
user_idpuste144468
fobject_idpuste8430
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste503
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-06-23 09:16:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 8431

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste223145
user_idpuste144468
fobject_idpuste8431
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste503
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-06-23 09:16:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 8432

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste223146
user_idpuste144468
fobject_idpuste8432
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste503
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-06-23 09:16:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 9097

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste223147
user_idpuste144468
fobject_idpuste9097
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste503
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-06-23 09:16:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 9158

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste223148
user_idpuste144468
fobject_idpuste9158
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste503
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-06-23 09:16:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 9470

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste223149
user_idpuste144468
fobject_idpuste9470
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste503
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-06-23 09:16:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 9471

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste223150
user_idpuste144468
fobject_idpuste9471
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste503
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-06-23 09:16:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 9919

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste223151
user_idpuste144468
fobject_idpuste9919
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste503
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się