Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-02-25 09:49:24  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 511 o nazwie 'Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste511
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteInformacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
category_idpuste100
language_idpuste1
shortpusteInformacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
fullpuste

Informacja  o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku  przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

 

Wykaz podejmowanych działań umieszczono w załączniku. 

publishfrompuste2014-02-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-dzialaniach-podejmowanych-wobec-ministra-administracji-i-cyfryzacji-w-2013-roku-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa
2014-02-25 09:51:24  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową ' na 'Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortInformacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku.
2014-02-25 09:53:41  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową ' na 'Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku '

Pole short zmieniło wartość z 'Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku. ' na 'Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameInformacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku
shortInformacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
2014-02-25 09:53:41  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 8535

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste35226
user_idpuste144468
fobject_idpuste8535
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste511
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się