Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-03-17 12:31:46  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 551 o nazwie 'Ogłoszenie konkursu pt. "Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów skierowanych do młodzieży romskiej i nie-romskiej"'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste551
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteOgłoszenie konkursu pt. "Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów skierowanych do młodzieży romskiej i nie-romskiej"
category_idpuste30
language_idpuste1
shortpusteOrganizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów skierowanych do młodzieży romskiej i nie-romskiej.
fullpuste

Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów skierowanych do młodzieży romskiej i nie-romskiej wraz z załącznikami.

 

Pełna treść informacji dot. konkursu została zamieszczona w załączniku.

 

 

publishfrompuste2014-03-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-konkursu-pt-organizacja-dzialan-zwiazanych-z-upamietnieniem-zaglady-romow-skierowanych-do-mlodziezy-romskiej-i-nie-romskiej
2014-03-17 13:40:42  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-03-17 13:54:14  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Rom&oacute;w</strong> skierowanych do młodzieży romskiej i nie-romskiej wraz z załącznikami.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Pełna treść informacji dot. konkursu została zamieszczona w załączniku.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Rom&oacute;w</strong> skierowanych do młodzieży romskiej i nie-romskiej wraz z załącznikami.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Pełna treść ogłoszenia dot. konkursu została zamieszczona w załączniku.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów skierowanych do młodzieży romskiej i nie-romskiej wraz z załącznikami.

 

Pełna treść informacji dot. konkursu została zamieszczona w załączniku.

 

 

Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów skierowanych do młodzieży romskiej i nie-romskiej wraz z załącznikami.

 

Pełna treść ogłoszenia dot. konkursu została zamieszczona w załączniku.

 

 

2014-05-09 14:17:59  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-05-09 14:17:59  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 8803

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste43844
user_idpuste144468
fobject_idpuste8803
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste551
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-05-09 14:17:59  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 10122

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste43845
user_idpuste144468
fobject_idpuste10122
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste551
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się