Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-10-14 10:03:34  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 66478 o nazwie 'Programu otwierania danych publicznych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste66478
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteProgramu otwierania danych publicznych
category_idpuste9733
language_idpuste1
shortpusteProgramu otwierania danych publicznych
fullpuste

UCHWAŁA NR 107/2016 RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych"

 

Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament
powstawania innowacyjnych dóbr, usług i produktów pobudzających rozwój gospodarki poprzez
tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym. Dostęp osób
zainteresowanych do danych czy – szerzej – do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli
społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań
administracji.
 
 
Pełna treść uchwały została umieszczona w załączniku.
publishfrompuste2016-10-14 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprogramu-otwierania-danych-publicznych
2016-10-14 10:05:03  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Programu otwierania danych publicznych' na 'Programu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrówz dnia 20 wrześnie 2016 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameProgramu otwierania danych publicznychProgramu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrówz dnia 20 wrześnie 2016 r.
2016-10-14 10:07:41  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> UCHWAŁA NR 107/2016 RADY MINISTR&Oacute;W z dnia 20 września 2016 r. <strong>w sprawie ustanowienia &quot;Programu otwierania danych publicznych&quot;</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div> Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament</div> <div> powstawania innowacyjnych d&oacute;br, usług i produkt&oacute;w pobudzających rozw&oacute;j gospodarki poprzez</div> <div> tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym. Dostęp os&oacute;b</div> <div> zainteresowanych do danych czy &ndash; szerzej &ndash; do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli</div> <div> społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań</div> <div> administracji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Pełna treść uchwały została umieszczona w załączniku.</strong></div> ' na '<p> UCHWAŁA NR 107/2016 RADY MINISTR&Oacute;W z dnia 20 września 2016 r. <strong>w sprawie ustanowienia &quot;Programu otwierania danych publicznych&quot;</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div> Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament powstania</div> <div> innowacyjnych d&oacute;br, usług i produkt&oacute;w pobudzających rozw&oacute;j gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Dostęp os&oacute;b zainteresowanych do danych czy &ndash; szerzej &ndash; do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań</div> <div> administracji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Pełna treść uchwały została umieszczona w załączniku.</strong></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

UCHWAŁA NR 107/2016 RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych"

 

Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament
powstawania innowacyjnych dóbr, usług i produktów pobudzających rozwój gospodarki poprzez
tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym. Dostęp osób
zainteresowanych do danych czy – szerzej – do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli
społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań
administracji.
 
 
Pełna treść uchwały została umieszczona w załączniku.

UCHWAŁA NR 107/2016 RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych"

 

Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament powstania
innowacyjnych dóbr, usług i produktów pobudzających rozwój gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym.
 
Dostęp osób zainteresowanych do danych czy – szerzej – do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań
administracji.
 
 
Pełna treść uchwały została umieszczona w załączniku.
2016-10-14 10:31:26  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Programu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrówz dnia 20 wrześnie 2016 r.' na 'Programu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrówz dnia 20 września 2016 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameProgramu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrówz dnia 20 wrześnie 2016 r.Programu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrówz dnia 20 września 2016 r.
2016-10-14 10:32:32  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Programu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrówz dnia 20 września 2016 r.' na 'Programu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameProgramu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrówz dnia 20 września 2016 r.Programu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.
2016-10-14 10:33:17  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Programu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.' na 'Program otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.'

Pole short zmieniło wartość z 'Programu otwierania danych publicznych' na 'Program otwierania danych publicznych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameProgramu otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.Program otwierania danych publicznych - Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.
shortProgramu otwierania danych publicznychProgram otwierania danych publicznych
2016-10-18 08:13:30  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-02-16 13:05:09  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-02-16 13:05:09  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 178855

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste814483
user_idpuste144468
fobject_idpuste178855
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste66478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-02-16 13:05:09  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 179866

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste814484
user_idpuste144468
fobject_idpuste179866
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste66478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-02-16 13:05:09  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 179867

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste814485
user_idpuste144468
fobject_idpuste179867
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste66478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-02-16 13:05:09  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 179868

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste814486
user_idpuste144468
fobject_idpuste179868
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste66478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-02-16 13:05:09  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 215700

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste814487
user_idpuste144468
fobject_idpuste215700
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste66478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-02-16 13:05:09  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 215701

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste814488
user_idpuste144468
fobject_idpuste215701
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste66478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-02-16 13:05:09  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 215702

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste814489
user_idpuste144468
fobject_idpuste215702
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste66478
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się