Wersje

1234
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-12-22 10:46:46  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 73039 o nazwie 'Działalność Rady do Spraw Cyfryzacji 2016 '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73039
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteDziałalność Rady do Spraw Cyfryzacji 2016
category_idpuste9763
language_idpuste1
shortpusteDziałalność Rady do Spraw Cyfryzacji 2016
fullpuste
Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.
publishfrompuste2016-12-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustedzialalnosc-rady-do-spraw-cyfryzacji-2016
2016-12-22 10:47:27  Tadeusz Mąkosa

Pole category_id zmieniło wartość z '9763' na '17798'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id976317798
2017-01-19 09:49:23  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-02-16 13:45:31  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-02-16 14:14:05  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-28 11:12:28  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-05-04 09:52:39  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-05-24 10:23:52  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-06-23 14:03:12  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2017-06-27 08:17:23  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2017-07-18 12:30:09  Robert Okoń
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2017-08-24 10:36:26  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2017-10-02 09:16:37  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2017-10-12 09:08:34  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<div> <strong>Protok&oacute;ł z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji</strong>, kt&oacute;re odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.</div> ' na '<div> <strong>Protok&oacute;ł z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji</strong>, kt&oacute;re odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <section class="row title_row"> <div class="main-column"> <div class="large-7 medium-12 small-12"> <h1 class="page_title"> Rada do Spraw Cyfryzacji</h1> </div> </div> </section> <section id="content"> <div class="columns-1-2-1" id="main-content" role="main"> <div class="portlet-layout row"> <div class="col-md-12 portlet-column portlet-column-only" id="column-1"> <div class="portlet-dropzone empty portlet-column-content portlet-column-content-only" id="layout-column_column-1"> &nbsp;</div> </div> </div> <div class="portlet-layout row"> <div class="first-column"> &nbsp;</div> <div class="main-column"> <div class="portlet-column portlet-column-first" id="column-2"> <div class="portlet-dropzone portlet-column-content portlet-column-content-first" id="layout-column_column-2"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-decorate portlet-journal-content " id="p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT_"> <section class="portlet" id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT"> <div class="portlet-content"> <div class="portlet-content-container"> <div class="portlet-body"> <div class="text-right user-tool-asset-addon-entries"> &nbsp;</div> <div class="journal-content-article"> <div class="article"> <div class="paragraph article_section_content"> <section> <p> <strong>Rada to think-tank, kt&oacute;rego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Wsp&oacute;łpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.</strong></p> </section> <section id="content"> <section id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT"> <p> Przewodnicząca:&nbsp;<strong>Izabela Albrycht</strong></p> <h2> Zadania</h2> <ul> <li> wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji,</li> <li> opiniowanie dokument&oacute;w strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokument&oacute;w związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,</li> <li> generowanie nowych pomysł&oacute;w, kt&oacute;re mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,</li> <li> przygotowywanie projekt&oacute;w, rozwiązywanie związanych z nimi problem&oacute;w oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.</li> </ul> <h2> Członkowie:</h2> <ul> <li> <strong>Dariusz Milka</strong></li> <li> <strong>Michał Adamczyk&nbsp;</strong></li> <li> <strong>Dominik Batorski</strong></li> <li> <strong>Roman Bieda</strong></li> <li> <strong>Karol Dobrzeniecki</strong></li> <li> <strong>Alicja Grawon-Jaksik</strong></li> <li> <strong>Krzysztof Goczyła</strong></li> <li> <strong>Łukasz Jachowicz</strong></li> <li> <strong>Paweł Litwiński</strong></li> <li> <strong>Grzegorz Mazurek</strong></li> <li> <strong>Tomasz Muda</strong></li> <li> <strong>Jerzy Nawrocki</strong></li> <li> <strong>Rafał Rodziewicz</strong></li> <li> <strong>Justyna Skorupska</strong></li> <li> <strong>Krzysztof Siewicz</strong></li> <li> <strong>Katarzyna Śledziewska</strong></li> <li> <strong>Piotr Waglowski</strong></li> <li> <strong>Janusz Zawiła-Niedźwiecki</strong></li> </ul> <h2> Kontakt</h2> <p> <strong>Rada do spraw Cyfryzacji<br /> Ministertswo Cyfryzacji&nbsp;</strong><br /> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> telefon:&nbsp;<strong>22 245 58 45</strong><br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:Rdc@mc.gov.pl">Rdc@mc.gov.pl</a></p> </section></section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.
Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.
 

Rada do Spraw Cyfryzacji

 
 
 

Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Przewodnicząca: Izabela Albrycht

Zadania

 • wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
 • opiniowanie dokumentów strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
 • generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,
 • przygotowywanie projektów, rozwiązywanie związanych z nimi problemów oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.

Członkowie:

 • Dariusz Milka
 • Michał Adamczyk 
 • Dominik Batorski
 • Roman Bieda
 • Karol Dobrzeniecki
 • Alicja Grawon-Jaksik
 • Krzysztof Goczyła
 • Łukasz Jachowicz
 • Paweł Litwiński
 • Grzegorz Mazurek
 • Tomasz Muda
 • Jerzy Nawrocki
 • Rafał Rodziewicz
 • Justyna Skorupska
 • Krzysztof Siewicz
 • Katarzyna Śledziewska
 • Piotr Waglowski
 • Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Kontakt

Rada do spraw Cyfryzacji
Ministertswo Cyfryzacji 

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: 22 245 58 45
e-mail: Rdc@mc.gov.pl

15  2017-10-12 09:26:57  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<div> <strong>Protok&oacute;ł z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji</strong>, kt&oacute;re odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <section class="row title_row"> <div class="main-column"> <div class="large-7 medium-12 small-12"> <h1 class="page_title"> Rada do Spraw Cyfryzacji</h1> </div> </div> </section> <section id="content"> <div class="columns-1-2-1" id="main-content" role="main"> <div class="portlet-layout row"> <div class="col-md-12 portlet-column portlet-column-only" id="column-1"> <div class="portlet-dropzone empty portlet-column-content portlet-column-content-only" id="layout-column_column-1"> &nbsp;</div> </div> </div> <div class="portlet-layout row"> <div class="first-column"> &nbsp;</div> <div class="main-column"> <div class="portlet-column portlet-column-first" id="column-2"> <div class="portlet-dropzone portlet-column-content portlet-column-content-first" id="layout-column_column-2"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-decorate portlet-journal-content " id="p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT_"> <section class="portlet" id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT"> <div class="portlet-content"> <div class="portlet-content-container"> <div class="portlet-body"> <div class="text-right user-tool-asset-addon-entries"> &nbsp;</div> <div class="journal-content-article"> <div class="article"> <div class="paragraph article_section_content"> <section> <p> <strong>Rada to think-tank, kt&oacute;rego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Wsp&oacute;łpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.</strong></p> </section> <section id="content"> <section id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT"> <p> Przewodnicząca:&nbsp;<strong>Izabela Albrycht</strong></p> <h2> Zadania</h2> <ul> <li> wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji,</li> <li> opiniowanie dokument&oacute;w strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokument&oacute;w związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,</li> <li> generowanie nowych pomysł&oacute;w, kt&oacute;re mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,</li> <li> przygotowywanie projekt&oacute;w, rozwiązywanie związanych z nimi problem&oacute;w oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.</li> </ul> <h2> Członkowie:</h2> <ul> <li> <strong>Dariusz Milka</strong></li> <li> <strong>Michał Adamczyk&nbsp;</strong></li> <li> <strong>Dominik Batorski</strong></li> <li> <strong>Roman Bieda</strong></li> <li> <strong>Karol Dobrzeniecki</strong></li> <li> <strong>Alicja Grawon-Jaksik</strong></li> <li> <strong>Krzysztof Goczyła</strong></li> <li> <strong>Łukasz Jachowicz</strong></li> <li> <strong>Paweł Litwiński</strong></li> <li> <strong>Grzegorz Mazurek</strong></li> <li> <strong>Tomasz Muda</strong></li> <li> <strong>Jerzy Nawrocki</strong></li> <li> <strong>Rafał Rodziewicz</strong></li> <li> <strong>Justyna Skorupska</strong></li> <li> <strong>Krzysztof Siewicz</strong></li> <li> <strong>Katarzyna Śledziewska</strong></li> <li> <strong>Piotr Waglowski</strong></li> <li> <strong>Janusz Zawiła-Niedźwiecki</strong></li> </ul> <h2> Kontakt</h2> <p> <strong>Rada do spraw Cyfryzacji<br /> Ministertswo Cyfryzacji&nbsp;</strong><br /> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> telefon:&nbsp;<strong>22 245 58 45</strong><br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:Rdc@mc.gov.pl">Rdc@mc.gov.pl</a></p> </section></section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> ' na '<div> <strong>Protok&oacute;ł z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji</strong>, kt&oacute;re odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <section class="row title_row"> <div class="main-column"> <div class="large-7 medium-12 small-12"> <h1 class="page_title"> Rada do Spraw Cyfryzacji</h1> </div> </div> </section> <section id="content"> <div class="columns-1-2-1" id="main-content" role="main"> <div class="portlet-layout row"> <div class="col-md-12 portlet-column portlet-column-only" id="column-1"> <div class="portlet-dropzone empty portlet-column-content portlet-column-content-only" id="layout-column_column-1"> &nbsp;</div> </div> </div> <div class="portlet-layout row"> <div class="first-column"> &nbsp;</div> <div class="main-column"> <div class="portlet-column portlet-column-first" id="column-2"> <div class="portlet-dropzone portlet-column-content portlet-column-content-first" id="layout-column_column-2"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-decorate portlet-journal-content " id="p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT_"> <section class="portlet" id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT"> <div class="portlet-content"> <div class="portlet-content-container"> <div class="portlet-body"> <div class="text-right user-tool-asset-addon-entries"> &nbsp;</div> <div class="journal-content-article"> <div class="article"> <div class="paragraph article_section_content"> <section> <p> <strong>Rada to think-tank, kt&oacute;rego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Wsp&oacute;łpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.</strong></p> </section> <section id="content"> <section id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT"> <p> Przewodnicząca:&nbsp;<strong>Izabela Albrycht</strong></p> <h2> Zadania</h2> <ul> <li> wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji,</li> <li> opiniowanie dokument&oacute;w strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokument&oacute;w związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,</li> <li> generowanie nowych pomysł&oacute;w, kt&oacute;re mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,</li> <li> przygotowywanie projekt&oacute;w, rozwiązywanie związanych z nimi problem&oacute;w oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.</li> </ul> <h2> &nbsp;</h2> <h2> Kontakt</h2> <p> <strong>Rada do spraw Cyfryzacji<br /> Ministertswo Cyfryzacji&nbsp;</strong><br /> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> telefon:&nbsp;<strong>22 245 58 45</strong><br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:Rdc@mc.gov.pl">Rdc@mc.gov.pl</a></p> </section></section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.
 

Rada do Spraw Cyfryzacji

 
 
 

Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Przewodnicząca: Izabela Albrycht

Zadania

 • wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
 • opiniowanie dokumentów strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
 • generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,
 • przygotowywanie projektów, rozwiązywanie związanych z nimi problemów oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.

Członkowie:

 • Dariusz Milka
 • Michał Adamczyk 
 • Dominik Batorski
 • Roman Bieda
 • Karol Dobrzeniecki
 • Alicja Grawon-Jaksik
 • Krzysztof Goczyła
 • Łukasz Jachowicz
 • Paweł Litwiński
 • Grzegorz Mazurek
 • Tomasz Muda
 • Jerzy Nawrocki
 • Rafał Rodziewicz
 • Justyna Skorupska
 • Krzysztof Siewicz
 • Katarzyna Śledziewska
 • Piotr Waglowski
 • Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Kontakt

Rada do spraw Cyfryzacji
Ministertswo Cyfryzacji 

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: 22 245 58 45
e-mail: Rdc@mc.gov.pl

Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.
 

Rada do Spraw Cyfryzacji

 
 
 

Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Przewodnicząca: Izabela Albrycht

Zadania

 • wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
 • opiniowanie dokumentów strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
 • generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,
 • przygotowywanie projektów, rozwiązywanie związanych z nimi problemów oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.

 

Kontakt

Rada do spraw Cyfryzacji
Ministertswo Cyfryzacji 

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: 22 245 58 45
e-mail: Rdc@mc.gov.pl

16  2017-10-12 09:28:59  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<div> <strong>Protok&oacute;ł z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji</strong>, kt&oacute;re odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <section class="row title_row"> <div class="main-column"> <div class="large-7 medium-12 small-12"> <h1 class="page_title"> Rada do Spraw Cyfryzacji</h1> </div> </div> </section> <section id="content"> <div class="columns-1-2-1" id="main-content" role="main"> <div class="portlet-layout row"> <div class="col-md-12 portlet-column portlet-column-only" id="column-1"> <div class="portlet-dropzone empty portlet-column-content portlet-column-content-only" id="layout-column_column-1"> &nbsp;</div> </div> </div> <div class="portlet-layout row"> <div class="first-column"> &nbsp;</div> <div class="main-column"> <div class="portlet-column portlet-column-first" id="column-2"> <div class="portlet-dropzone portlet-column-content portlet-column-content-first" id="layout-column_column-2"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-decorate portlet-journal-content " id="p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT_"> <section class="portlet" id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT"> <div class="portlet-content"> <div class="portlet-content-container"> <div class="portlet-body"> <div class="text-right user-tool-asset-addon-entries"> &nbsp;</div> <div class="journal-content-article"> <div class="article"> <div class="paragraph article_section_content"> <section> <p> <strong>Rada to think-tank, kt&oacute;rego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Wsp&oacute;łpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.</strong></p> </section> <section id="content"> <section id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT"> <p> Przewodnicząca:&nbsp;<strong>Izabela Albrycht</strong></p> <h2> Zadania</h2> <ul> <li> wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji,</li> <li> opiniowanie dokument&oacute;w strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokument&oacute;w związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,</li> <li> generowanie nowych pomysł&oacute;w, kt&oacute;re mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,</li> <li> przygotowywanie projekt&oacute;w, rozwiązywanie związanych z nimi problem&oacute;w oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.</li> </ul> <h2> &nbsp;</h2> <h2> Kontakt</h2> <p> <strong>Rada do spraw Cyfryzacji<br /> Ministertswo Cyfryzacji&nbsp;</strong><br /> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> telefon:&nbsp;<strong>22 245 58 45</strong><br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:Rdc@mc.gov.pl">Rdc@mc.gov.pl</a></p> </section></section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> ' na '<div> <strong>Protok&oacute;ł z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji</strong>, kt&oacute;re odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <section class="row title_row"> <div class="main-column"> <div class="large-7 medium-12 small-12"> <h2 class="page_title"> Rada do Spraw Cyfryzacji</h2> </div> </div> </section><section id="content"> <div class="columns-1-2-1" id="main-content" role="main"> <div class="portlet-layout row"> <div class="main-column"> <div class="portlet-column portlet-column-first" id="column-2"> <div class="portlet-dropzone portlet-column-content portlet-column-content-first" id="layout-column_column-2"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-decorate portlet-journal-content " id="p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT_"> <section class="portlet" id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT"> <div class="portlet-content"> <div class="portlet-content-container"> <div class="portlet-body"> <div class="text-right user-tool-asset-addon-entries"> &nbsp;</div> <div class="journal-content-article"> <div class="article"> <div class="paragraph article_section_content"> <section> <p> Rada to think-tank, kt&oacute;rego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Wsp&oacute;łpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.</p> </section> <section id="content"> <section id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_8GyoioMoRNQT"> <p> Przewodnicząca:&nbsp;<strong>Izabela Albrycht</strong></p> <h2> Zadania</h2> <ul> <li> wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji,</li> <li> opiniowanie dokument&oacute;w strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokument&oacute;w związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,</li> <li> generowanie nowych pomysł&oacute;w, kt&oacute;re mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,</li> <li> przygotowywanie projekt&oacute;w, rozwiązywanie związanych z nimi problem&oacute;w oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.</li> </ul> <h2> &nbsp;</h2> <h2> Kontakt</h2> <p> <strong>Rada do spraw Cyfryzacji<br /> Ministertswo Cyfryzacji&nbsp;</strong><br /> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> telefon:&nbsp;<strong>22 245 58 45</strong><br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:Rdc@mc.gov.pl">Rdc@mc.gov.pl</a></p> </section></section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.
 

Rada do Spraw Cyfryzacji

 
 
 

Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Przewodnicząca: Izabela Albrycht

Zadania

 • wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
 • opiniowanie dokumentów strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
 • generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,
 • przygotowywanie projektów, rozwiązywanie związanych z nimi problemów oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.

 

Kontakt

Rada do spraw Cyfryzacji
Ministertswo Cyfryzacji 

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: 22 245 58 45
e-mail: Rdc@mc.gov.pl

Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.
 
 

Rada do Spraw Cyfryzacji

 

Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Przewodnicząca: Izabela Albrycht

Zadania

 • wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
 • opiniowanie dokumentów strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
 • generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,
 • przygotowywanie projektów, rozwiązywanie związanych z nimi problemów oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.

 

Kontakt

Rada do spraw Cyfryzacji
Ministertswo Cyfryzacji 

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: 22 245 58 45
e-mail: Rdc@mc.gov.pl

17  2017-11-22 11:14:02  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2017-12-07 13:49:35  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2018-01-02 14:50:08  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2018-02-14 09:26:39  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się