Wersje

1234
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 329326

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107748
user_idpuste2500030
fobject_idpuste329326
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 344780

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107749
user_idpuste2500030
fobject_idpuste344780
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 293044

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107744
user_idpuste2500030
fobject_idpuste293044
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 319713

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107747
user_idpuste2500030
fobject_idpuste319713
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 312028

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107746
user_idpuste2500030
fobject_idpuste312028
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 312027

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107745
user_idpuste2500030
fobject_idpuste312027
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 215728

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107736
user_idpuste2500030
fobject_idpuste215728
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 281017

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107743
user_idpuste2500030
fobject_idpuste281017
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 267958

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107742
user_idpuste2500030
fobject_idpuste267958
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 259763

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107741
user_idpuste2500030
fobject_idpuste259763
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 259224

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107740
user_idpuste2500030
fobject_idpuste259224
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 248209

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107739
user_idpuste2500030
fobject_idpuste248209
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 240234

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107738
user_idpuste2500030
fobject_idpuste240234
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 228673

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107737
user_idpuste2500030
fobject_idpuste228673
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-12-22 10:46:46  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 73039 o nazwie 'Działalność Rady do Spraw Cyfryzacji 2016 '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73039
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteDziałalność Rady do Spraw Cyfryzacji 2016
category_idpuste9763
language_idpuste1
shortpusteDziałalność Rady do Spraw Cyfryzacji 2016
fullpuste
Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji - załącznik nr 1 i 1a.
publishfrompuste2016-12-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustedzialalnosc-rady-do-spraw-cyfryzacji-2016
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 207573

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107735
user_idpuste2500030
fobject_idpuste207573
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 200393

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107734
user_idpuste2500030
fobject_idpuste200393
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 200392

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107733
user_idpuste2500030
fobject_idpuste200392
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 366539

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107751
user_idpuste2500030
fobject_idpuste366539
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 347878

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107750
user_idpuste2500030
fobject_idpuste347878
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się