Wersje

1234
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 344780

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107749
user_idpuste2500030
fobject_idpuste344780
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 347878

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107750
user_idpuste2500030
fobject_idpuste347878
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 366539

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107751
user_idpuste2500030
fobject_idpuste366539
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 371235

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107752
user_idpuste2500030
fobject_idpuste371235
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 384287

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107753
user_idpuste2500030
fobject_idpuste384287
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 399229

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107754
user_idpuste2500030
fobject_idpuste399229
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 421638

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107755
user_idpuste2500030
fobject_idpuste421638
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 422300

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107756
user_idpuste2500030
fobject_idpuste422300
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 436357

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107757
user_idpuste2500030
fobject_idpuste436357
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 438878

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107758
user_idpuste2500030
fobject_idpuste438878
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 450480

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107759
user_idpuste2500030
fobject_idpuste450480
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 460556

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107760
user_idpuste2500030
fobject_idpuste460556
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 465953

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107761
user_idpuste2500030
fobject_idpuste465953
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 479486

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107762
user_idpuste2500030
fobject_idpuste479486
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 489160

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107763
user_idpuste2500030
fobject_idpuste489160
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 489161

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107764
user_idpuste2500030
fobject_idpuste489161
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 489162

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107765
user_idpuste2500030
fobject_idpuste489162
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 489163

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107766
user_idpuste2500030
fobject_idpuste489163
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 489164

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107767
user_idpuste2500030
fobject_idpuste489164
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-30 08:22:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 544801

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2107768
user_idpuste2500030
fobject_idpuste544801
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste73039
_attachmentpuste1
_activepuste1
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się