Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-05 13:58:31  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 7528 o nazwie 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste7528
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteDoręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji)
category_idpuste149
language_idpuste1
shortpusteDoręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji)
fullpuste

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Projekt tego dokumentu przedstawiamy do konsultacji celem uzyskania komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl do końca grudnia 2014 r.

 

 

Załącznik do tej informacji w załączeniu.

publishfrompuste2014-12-05 00:00:00
_activepuste1
slugpustedoreczanie-dokumentow-elektronicznych-projekt-do-konsultacji
2014-12-05 14:02:56  Tadeusz Mąkosa

Pole category_id zmieniło wartość z '149' na '2299'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1492299
2015-01-23 09:08:06  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><u>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji)</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Projekt tego dokumentu przedstawiamy do konsultacji celem uzyskania komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a> do końca grudnia 2014 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załącznik do tej informacji w załączeniu.</strong></p> ' na '<p> <strong><u>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji<span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span>, wersja 1.1)</u></strong></p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Projekt tego dokumentu przedstawiamy do konsultacji celem uzyskania komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl do końca grudnia 2014 r.

 

 

Załącznik do tej informacji w załączeniu.

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji   , wersja 1.1)

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.ploraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

2015-01-23 09:08:48  caps2008 caps2008

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2014-12-05 00:00:00' na '2015-01-23 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2014-12-05 00:00:002015-01-23 00:00:00
2015-01-23 09:10:46  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-01-23 09:11:51  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><u>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji<span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span>, wersja 1.1)</u></strong></p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> ' na '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, wersja 1.1)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji   , wersja 1.1)

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.ploraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji, wersja 1.1)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

2015-01-23 09:12:52  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, wersja 1.1)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span>wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji, wersja 1.1)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,  wersja 1.1 )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

2015-01-23 09:14:15  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span>wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 1em;">wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span></span></u><span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,  wersja 1.1 )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,   wersja 1.1  )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

2015-02-26 14:06:30  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2015-02-27 14:38:38  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2015-05-11 12:06:33  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji)' na 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji) oraz (projekt po konsultacjach)'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 1em;">wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span></span></u><span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 1em;">wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span></span></u><span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt po konsultacjach)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych <strong>załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawc&oacute;w usług elektronicznych</strong> wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:</p> <p> <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, <a href="mailto:Marek.Boruc@cpi.gov.pl">Marek.Boruc@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl">Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl</a></p> <p> do końca maja 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortDoręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji)Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji) oraz (projekt po konsultacjach)
full

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,   wersja 1.1  )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,   wersja 1.1  )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt po konsultacjach)

 

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

 

W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne.

 

Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).

 

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:

Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, Marek.Boruc@cpi.gov.pl oraz Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl

do końca maja 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -  https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA

 

12  2015-05-11 12:11:11  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji)' na 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji) oraz projekt po konsultacjach'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 1em;">wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span></span></u><span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt po konsultacjach)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych <strong>załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawc&oacute;w usług elektronicznych</strong> wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:</p> <p> <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, <a href="mailto:Marek.Boruc@cpi.gov.pl">Marek.Boruc@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl">Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl</a></p> <p> do końca maja 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 1em;">wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span></span></u><span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt po konsultacjach </strong>wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0<strong>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych <strong>załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawc&oacute;w usług elektronicznych</strong> wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:</p> <p> <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, <a href="mailto:Marek.Boruc@cpi.gov.pl">Marek.Boruc@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl">Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl</a></p> <p> do końca maja 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameDoręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji)Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji) oraz projekt po konsultacjach
full

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,   wersja 1.1  )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt po konsultacjach)

 

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

 

W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne.

 

Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).

 

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:

Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, Marek.Boruc@cpi.gov.pl oraz Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl

do końca maja 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -  https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,   wersja 1.1  )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

 

W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne.

 

Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).

 

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:

Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, Marek.Boruc@cpi.gov.pl oraz Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl

do końca maja 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -  https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA

 

13  2015-05-11 12:12:22  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 1em;">wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span></span></u><span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt po konsultacjach </strong>wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0<strong>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych <strong>załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawc&oacute;w usług elektronicznych</strong> wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:</p> <p> <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, <a href="mailto:Marek.Boruc@cpi.gov.pl">Marek.Boruc@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl">Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl</a></p> <p> do końca maja 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 1em;">wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span></span></u><span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych <strong>załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawc&oacute;w usług elektronicznych</strong> wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:</p> <p> <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, <a href="mailto:Marek.Boruc@cpi.gov.pl">Marek.Boruc@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl">Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl</a></p> <p> do końca maja 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,   wersja 1.1  )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

 

W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne.

 

Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).

 

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:

Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, Marek.Boruc@cpi.gov.pl oraz Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl

do końca maja 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -  https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,   wersja 1.1  )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

 

W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne.

 

Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).

 

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:

Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, Marek.Boruc@cpi.gov.pl oraz Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl

do końca maja 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -  https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA

 

14  2015-05-11 12:14:48  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 1em;">wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span></span></u><span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych <strong>załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawc&oacute;w usług elektronicznych</strong> wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:</p> <p> <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, <a href="mailto:Marek.Boruc@cpi.gov.pl">Marek.Boruc@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl">Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl</a></p> <p> do końca maja 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 1em;">wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span></span></u><span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych <strong>załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawc&oacute;w usług elektronicznych</strong> wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:</p> <p> <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, <a href="mailto:Marek.Boruc@cpi.gov.pl">Marek.Boruc@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl">Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl</a></p> <p> do końca maja 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,   wersja 1.1  )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

 

W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne.

 

Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).

 

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:

Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, Marek.Boruc@cpi.gov.pl oraz Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl

do końca maja 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -  https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,   wersja 1.1  )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

 

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

 

W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne.

 

Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).

 

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:

Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, Marek.Boruc@cpi.gov.pl oraz Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl

do końca maja 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -  https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA

 

15  2015-05-11 13:12:28  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji) oraz projekt po konsultacjach' na 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt) - wersja po konsultacjach'

Pole short zmieniło wartość z 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji) oraz (projekt po konsultacjach)' na 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt) - wersja po konsultacjach'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt do konsultacji, <span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 1em;">wersja 1.1<span style="display: none;">&nbsp;</span></span></u><span style="display: none;">&nbsp;</span>)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z&nbsp;tym związane, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne, jak r&oacute;wnież odbiorc&oacute;w tych usług.</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: <a href="mailto:Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl">Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl</a>&nbsp;oraz <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, do końca lutego 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych <strong>załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawc&oacute;w usług elektronicznych</strong> wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:</p> <p> <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, <a href="mailto:Marek.Boruc@cpi.gov.pl">Marek.Boruc@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl">Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl</a></p> <p> do końca maja 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych <strong>załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawc&oacute;w usług elektronicznych</strong> wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik <a href="http://Zapraszamy również do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych, wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).">e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z</a>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:</p> <p> <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, <a href="mailto:Marek.Boruc@cpi.gov.pl">Marek.Boruc@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl">Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl</a></p> <p> <u><strong>do końca maja 2015 r.</strong></u></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;&nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA">e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameDoręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji) oraz projekt po konsultacjachDoręczanie dokumentów elektronicznych (projekt) - wersja po konsultacjach
shortDoręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji) oraz (projekt po konsultacjach)Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt) - wersja po konsultacjach
full

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt do konsultacji,   wersja 1.1  )

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie, co niekiedy powoduje nieporozumienia z tym związane, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. Przygotowywane jest opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie zasad doręczania ułatwiająca tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

Przedstawiamy do konsultacji drugą, poprawioną wersję tego dokumentu jaka powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne, jak również odbiorców tych usług.

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: Lukasz.Grabun@cpi.gov.pl oraz Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, do końca lutego 2015 r.

 

 

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

 

W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne.

 

Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).

 

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:

Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, Marek.Boruc@cpi.gov.pl oraz Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl

do końca maja 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -  https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA

 

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

 

W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne.

 

Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).

 

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:

Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, Marek.Boruc@cpi.gov.pl oraz Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl

do końca maja 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -   e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z

 

16  2015-07-07 13:26:09  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt) - wersja po konsultacjach' na 'Doręczanie dokumentów elektronicznych '

Pole short zmieniło wartość z 'Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt) - wersja po konsultacjach' na 'Doręczanie dokumentów elektronicznych '

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Doręczanie dokument&oacute;w elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o&nbsp;wymianę dokument&oacute;w elektronicznych z r&oacute;żnymi podmiotami publicznymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyk&oacute;w, w&nbsp;tym tw&oacute;rc&oacute;w przygotowujących usługi elektroniczne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych <strong>załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawc&oacute;w usług elektronicznych</strong> wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik <a href="http://Zapraszamy również do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych, wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).">e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z</a>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:</p> <p> <a href="mailto:Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl">Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl</a>, <a href="mailto:Marek.Boruc@cpi.gov.pl">Marek.Boruc@cpi.gov.pl</a> oraz <a href="mailto:Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl">Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl</a></p> <p> <u><strong>do końca maja 2015 r.</strong></u></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;&nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA">e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Analiza procesu doręczeń i standard elektronicznej skrzynki podawczej &nbsp;na portalu interoperacyjności ePUAP</strong></u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w ramach projektu <em>Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, </em>przygotowano opracowanie analityczne porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Efektem tych prac jest techniczne doprecyzowanie standardu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przygotowane w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych MAiC, na kt&oacute;re składają się:</p> <p> - dokumentacja techniczna,</p> <p> - pliki WSDL,</p> <p> - aplikacja.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zar&oacute;wno opracowanie analityczne dotyczące procesu doręczeń jak pliki związane z techniczną standaryzacją ESP zostały ogłoszone na Portalu Interoperacyjności ePUAP w ramach wątku <a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/jZBBboMwEEXPkgOUMQYSuiRKg3AVoTYEsDeVEQ64IhgZQiROX5xNq0hJOrs_en_mzwCDHFjLR1nxQaqWN0az5Zf9il0b7xHx080aRWnymbxvUxzGeAboXyB-cz0DEOyvlhjFzv_86E4F6Jk_A_YIQYl9C9xEdPETwNxwBR6EJMCqRhXXh9GgLRy_AqbFUWihrVr1A-SiO_POqtRodQ1k63niVHp9AHR-wOp3ebg52PNy4hGy-8AodCEbpbjA3oQYai14uVOlAKpa0zkqfT5FJVDHR0b3tboA3ZpuOtus776D7nTIkYxeWDF5spgEDRaLH6TAlTs!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_192412S0JGDU10IVJ5JJMQ20G4/ren/p=show=ForumView.jsp/p=threadMode=on/p=forumId=380/=/#Z7_192412S0JGDU10IVJ5JJMQ20G4">Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)</a>.</p> <p> Zachęcamy także do odwiedzenie forum związanego z tym nowym rozwiązaniem i podzielenie się opiniami w ramach nowo otwartego tematu <a href="http://epuap.gov.pl/jforum/posts/simplelist/on/460.page">standard ESP 2015</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Uwaga!</strong></u></p> <p> Aby moc dokonywać wpis&oacute;w na forum trzeba mieć założone konto na ePUAP i najpierw zalogować się, a następnie wyszukać Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (najwygodniej przez pasek wyszukiwania ePUAP. Czytanie forum nie wymaga logowania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;&nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA">e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameDoręczanie dokumentów elektronicznych (projekt) - wersja po konsultacjachDoręczanie dokumentów elektronicznych
shortDoręczanie dokumentów elektronicznych (projekt) - wersja po konsultacjachDoręczanie dokumentów elektronicznych
full

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych (projekt po konsultacjach wersja 1.2 + załącznik techniczny wersja 1.0)

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) przygotowano opracowanie porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Docelowym efektem prac ma być określenie technicznych zasad doręczania ułatwiające tworzenie usług opierających się o wymianę dokumentów elektronicznych z różnymi podmiotami publicznymi.

 

W styczniu 2015 roku udostępniono do konsultacji drugą wersją dokumentu określającego powyższe zasady (plik e-doreczenia_20150122_v1.1). Poprawiona wersja powstała po uzyskaniu komentarzy praktyków, w tym twórców przygotowujących usługi elektroniczne.

 

Zapraszamy do pobrania przygotowanego w Centrum Projektów Informatycznych załącznika technicznego umożliwiającego przetestowanie proponowanych rozwiązań przez dostawców usług elektronicznych wraz z instrukcją instalacji środowiska testowego (plik e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z).

 

Państwa spostrzeżenia oraz sugestie prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:

Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl, Marek.Boruc@cpi.gov.pl oraz Stefan.Bucholc@cpi.gov.pl

do końca maja 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -   e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z

 

 

Analiza procesu doręczeń i standard elektronicznej skrzynki podawczej  na portalu interoperacyjności ePUAP

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w ramach projektu Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowano opracowanie analityczne porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Efektem tych prac jest techniczne doprecyzowanie standardu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przygotowane w Centrum Projektów Informatycznych MAiC, na które składają się:

- dokumentacja techniczna,

- pliki WSDL,

- aplikacja.

 

Zarówno opracowanie analityczne dotyczące procesu doręczeń jak pliki związane z techniczną standaryzacją ESP zostały ogłoszone na Portalu Interoperacyjności ePUAP w ramach wątku Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Zachęcamy także do odwiedzenie forum związanego z tym nowym rozwiązaniem i podzielenie się opiniami w ramach nowo otwartego tematu standard ESP 2015

 

Uwaga!

Aby moc dokonywać wpisów na forum trzeba mieć założone konto na ePUAP i najpierw zalogować się, a następnie wyszukać Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (najwygodniej przez pasek wyszukiwania ePUAP. Czytanie forum nie wymaga logowania.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -   e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z

 

17  2015-07-08 11:47:09  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Analiza procesu doręczeń i standard elektronicznej skrzynki podawczej &nbsp;na portalu interoperacyjności ePUAP</strong></u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w ramach projektu <em>Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, </em>przygotowano opracowanie analityczne porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Efektem tych prac jest techniczne doprecyzowanie standardu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przygotowane w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych MAiC, na kt&oacute;re składają się:</p> <p> - dokumentacja techniczna,</p> <p> - pliki WSDL,</p> <p> - aplikacja.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zar&oacute;wno opracowanie analityczne dotyczące procesu doręczeń jak pliki związane z techniczną standaryzacją ESP zostały ogłoszone na Portalu Interoperacyjności ePUAP w ramach wątku <a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/jZBBboMwEEXPkgOUMQYSuiRKg3AVoTYEsDeVEQ64IhgZQiROX5xNq0hJOrs_en_mzwCDHFjLR1nxQaqWN0az5Zf9il0b7xHx080aRWnymbxvUxzGeAboXyB-cz0DEOyvlhjFzv_86E4F6Jk_A_YIQYl9C9xEdPETwNxwBR6EJMCqRhXXh9GgLRy_AqbFUWihrVr1A-SiO_POqtRodQ1k63niVHp9AHR-wOp3ebg52PNy4hGy-8AodCEbpbjA3oQYai14uVOlAKpa0zkqfT5FJVDHR0b3tboA3ZpuOtus776D7nTIkYxeWDF5spgEDRaLH6TAlTs!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_192412S0JGDU10IVJ5JJMQ20G4/ren/p=show=ForumView.jsp/p=threadMode=on/p=forumId=380/=/#Z7_192412S0JGDU10IVJ5JJMQ20G4">Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)</a>.</p> <p> Zachęcamy także do odwiedzenie forum związanego z tym nowym rozwiązaniem i podzielenie się opiniami w ramach nowo otwartego tematu <a href="http://epuap.gov.pl/jforum/posts/simplelist/on/460.page">standard ESP 2015</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Uwaga!</strong></u></p> <p> Aby moc dokonywać wpis&oacute;w na forum trzeba mieć założone konto na ePUAP i najpierw zalogować się, a następnie wyszukać Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (najwygodniej przez pasek wyszukiwania ePUAP. Czytanie forum nie wymaga logowania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;&nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA">e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Analiza procesu doręczeń i standard elektronicznej skrzynki podawczej &nbsp;na portalu interoperacyjności ePUAP</strong></u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w ramach projektu <em>Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, </em>przygotowano opracowanie analityczne porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Efektem tych prac jest techniczne doprecyzowanie standardu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przygotowane w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych MAiC, na kt&oacute;re składają się:</p> <p> - dokumentacja techniczna,</p> <p> - pliki WSDL,</p> <p> - aplikacja.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zar&oacute;wno opracowanie analityczne dotyczące procesu doręczeń jak pliki związane z techniczną standaryzacją ESP zostały ogłoszone na Portalu Interoperacyjności ePUAP w ramach wątku <a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/jZBBboMwEEXPkgOUMQYSuiRKg3AVoTYEsDeVEQ64IhgZQiROX5xNq0hJOrs_en_mzwCDHFjLR1nxQaqWN0az5Zf9il0b7xHx080aRWnymbxvUxzGeAboXyB-cz0DEOyvlhjFzv_86E4F6Jk_A_YIQYl9C9xEdPETwNxwBR6EJMCqRhXXh9GgLRy_AqbFUWihrVr1A-SiO_POqtRodQ1k63niVHp9AHR-wOp3ebg52PNy4hGy-8AodCEbpbjA3oQYai14uVOlAKpa0zkqfT5FJVDHR0b3tboA3ZpuOtus776D7nTIkYxeWDF5spgEDRaLH6TAlTs!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_192412S0JGDU10IVJ5JJMQ20G4/ren/p=show=ForumView.jsp/p=threadMode=on/p=forumId=380/=/#Z7_192412S0JGDU10IVJ5JJMQ20G4">Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)</a>.</p> <p> Zachęcamy także do odwiedzenie forum związanego z tym nowym rozwiązaniem i podzielenie się opiniami w ramach nowo otwartego tematu <a href="http://epuap.gov.pl/jforum/posts/simplelist/on/460.page">standard ESP 2015</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Uwaga!</strong></u></p> <p> Aby moc dokonywać wpis&oacute;w na forum trzeba mieć założone konto na ePUAP i najpierw zalogować się, a następnie wyszukać Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (najwygodniej przez pasek wyszukiwania ePUAP. Czytanie forum nie wymaga logowania.</p> <p> <strong><u>Uprzejmie informujemy, iż uwagi do przedmiotowego materiału można przesyłać do dnia 13 lipca 2015 r.</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;&nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA">e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Analiza procesu doręczeń i standard elektronicznej skrzynki podawczej  na portalu interoperacyjności ePUAP

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w ramach projektu Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowano opracowanie analityczne porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Efektem tych prac jest techniczne doprecyzowanie standardu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przygotowane w Centrum Projektów Informatycznych MAiC, na które składają się:

- dokumentacja techniczna,

- pliki WSDL,

- aplikacja.

 

Zarówno opracowanie analityczne dotyczące procesu doręczeń jak pliki związane z techniczną standaryzacją ESP zostały ogłoszone na Portalu Interoperacyjności ePUAP w ramach wątku Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Zachęcamy także do odwiedzenie forum związanego z tym nowym rozwiązaniem i podzielenie się opiniami w ramach nowo otwartego tematu standard ESP 2015

 

Uwaga!

Aby moc dokonywać wpisów na forum trzeba mieć założone konto na ePUAP i najpierw zalogować się, a następnie wyszukać Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (najwygodniej przez pasek wyszukiwania ePUAP. Czytanie forum nie wymaga logowania.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -   e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z

 

 

Analiza procesu doręczeń i standard elektronicznej skrzynki podawczej  na portalu interoperacyjności ePUAP

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w ramach projektu Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowano opracowanie analityczne porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Efektem tych prac jest techniczne doprecyzowanie standardu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przygotowane w Centrum Projektów Informatycznych MAiC, na które składają się:

- dokumentacja techniczna,

- pliki WSDL,

- aplikacja.

 

Zarówno opracowanie analityczne dotyczące procesu doręczeń jak pliki związane z techniczną standaryzacją ESP zostały ogłoszone na Portalu Interoperacyjności ePUAP w ramach wątku Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Zachęcamy także do odwiedzenie forum związanego z tym nowym rozwiązaniem i podzielenie się opiniami w ramach nowo otwartego tematu standard ESP 2015

 

Uwaga!

Aby moc dokonywać wpisów na forum trzeba mieć założone konto na ePUAP i najpierw zalogować się, a następnie wyszukać Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (najwygodniej przez pasek wyszukiwania ePUAP. Czytanie forum nie wymaga logowania.

Uprzejmie informujemy, iż uwagi do przedmiotowego materiału można przesyłać do dnia 13 lipca 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -   e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z

 

18  2015-07-08 11:59:35  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Analiza procesu doręczeń i standard elektronicznej skrzynki podawczej &nbsp;na portalu interoperacyjności ePUAP</strong></u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w ramach projektu <em>Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, </em>przygotowano opracowanie analityczne porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Efektem tych prac jest techniczne doprecyzowanie standardu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przygotowane w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych MAiC, na kt&oacute;re składają się:</p> <p> - dokumentacja techniczna,</p> <p> - pliki WSDL,</p> <p> - aplikacja.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zar&oacute;wno opracowanie analityczne dotyczące procesu doręczeń jak pliki związane z techniczną standaryzacją ESP zostały ogłoszone na Portalu Interoperacyjności ePUAP w ramach wątku <a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/jZBBboMwEEXPkgOUMQYSuiRKg3AVoTYEsDeVEQ64IhgZQiROX5xNq0hJOrs_en_mzwCDHFjLR1nxQaqWN0az5Zf9il0b7xHx080aRWnymbxvUxzGeAboXyB-cz0DEOyvlhjFzv_86E4F6Jk_A_YIQYl9C9xEdPETwNxwBR6EJMCqRhXXh9GgLRy_AqbFUWihrVr1A-SiO_POqtRodQ1k63niVHp9AHR-wOp3ebg52PNy4hGy-8AodCEbpbjA3oQYai14uVOlAKpa0zkqfT5FJVDHR0b3tboA3ZpuOtus776D7nTIkYxeWDF5spgEDRaLH6TAlTs!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_192412S0JGDU10IVJ5JJMQ20G4/ren/p=show=ForumView.jsp/p=threadMode=on/p=forumId=380/=/#Z7_192412S0JGDU10IVJ5JJMQ20G4">Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)</a>.</p> <p> Zachęcamy także do odwiedzenie forum związanego z tym nowym rozwiązaniem i podzielenie się opiniami w ramach nowo otwartego tematu <a href="http://epuap.gov.pl/jforum/posts/simplelist/on/460.page">standard ESP 2015</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Uwaga!</strong></u></p> <p> Aby moc dokonywać wpis&oacute;w na forum trzeba mieć założone konto na ePUAP i najpierw zalogować się, a następnie wyszukać Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (najwygodniej przez pasek wyszukiwania ePUAP. Czytanie forum nie wymaga logowania.</p> <p> <strong><u>Uprzejmie informujemy, iż uwagi do przedmiotowego materiału można przesyłać do dnia 13 lipca 2015 r.</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach</strong></u>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;e-doręczenia _2015 0508_v1.2;</p> <p> &nbsp;- &nbsp;materiał znajdujący się pod linkiem &nbsp;- &nbsp;&nbsp;<a href="https://cloud.mac.gov.pl/index.php/s/Bp4iXw8wHgnNxHA">e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Analiza procesu doręczeń i standard elektronicznej skrzynki podawczej &nbsp;na portalu interoperacyjności ePUAP</strong></u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokument&oacute;w elektronicznych do organ&oacute;w administracji i przez te organy r&oacute;żnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak r&oacute;wnież wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w ramach projektu <em>Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, </em>przygotowano opracowanie analityczne porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepis&oacute;w prawa i&nbsp;jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Efektem tych prac jest techniczne doprecyzowanie standardu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przygotowane w Centrum Projekt&oacute;w Informatycznych MAiC, na kt&oacute;re składają się:</p> <p> - dokumentacja techniczna,</p> <p> - pliki WSDL,</p> <p> - aplikacja.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zar&oacute;wno opracowanie analityczne dotyczące procesu doręczeń jak pliki związane z techniczną standaryzacją ESP zostały ogłoszone na Portalu Interoperacyjności ePUAP w ramach wątku <a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/jZBBboMwEEXPkgOUMQYSuiRKg3AVoTYEsDeVEQ64IhgZQiROX5xNq0hJOrs_en_mzwCDHFjLR1nxQaqWN0az5Zf9il0b7xHx080aRWnymbxvUxzGeAboXyB-cz0DEOyvlhjFzv_86E4F6Jk_A_YIQYl9C9xEdPETwNxwBR6EJMCqRhXXh9GgLRy_AqbFUWihrVr1A-SiO_POqtRodQ1k63niVHp9AHR-wOp3ebg52PNy4hGy-8AodCEbpbjA3oQYai14uVOlAKpa0zkqfT5FJVDHR0b3tboA3ZpuOtus776D7nTIkYxeWDF5spgEDRaLH6TAlTs!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_192412S0JGDU10IVJ5JJMQ20G4/ren/p=show=ForumView.jsp/p=threadMode=on/p=forumId=380/=/#Z7_192412S0JGDU10IVJ5JJMQ20G4">Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)</a>.</p> <p> Zachęcamy także do odwiedzenie forum związanego z tym nowym rozwiązaniem i podzielenie się opiniami w ramach nowo otwartego tematu <a href="http://epuap.gov.pl/jforum/posts/simplelist/on/460.page">standard ESP 2015</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Uwaga!</strong></u></p> <p> Aby moc dokonywać wpis&oacute;w na forum trzeba mieć założone konto na ePUAP i najpierw zalogować się, a następnie wyszukać Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (najwygodniej przez pasek wyszukiwania ePUAP. Czytanie forum nie wymaga logowania.</p> <p> <strong><u>Uprzejmie informujemy, iż uwagi do przedmiotowego materiału można przesyłać do dnia 13 lipca 2015 r.</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Analiza procesu doręczeń i standard elektronicznej skrzynki podawczej  na portalu interoperacyjności ePUAP

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w ramach projektu Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowano opracowanie analityczne porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Efektem tych prac jest techniczne doprecyzowanie standardu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przygotowane w Centrum Projektów Informatycznych MAiC, na które składają się:

- dokumentacja techniczna,

- pliki WSDL,

- aplikacja.

 

Zarówno opracowanie analityczne dotyczące procesu doręczeń jak pliki związane z techniczną standaryzacją ESP zostały ogłoszone na Portalu Interoperacyjności ePUAP w ramach wątku Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Zachęcamy także do odwiedzenie forum związanego z tym nowym rozwiązaniem i podzielenie się opiniami w ramach nowo otwartego tematu standard ESP 2015

 

Uwaga!

Aby moc dokonywać wpisów na forum trzeba mieć założone konto na ePUAP i najpierw zalogować się, a następnie wyszukać Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (najwygodniej przez pasek wyszukiwania ePUAP. Czytanie forum nie wymaga logowania.

Uprzejmie informujemy, iż uwagi do przedmiotowego materiału można przesyłać do dnia 13 lipca 2015 r.

 

Załączniki dotyczące projektu po konsultacjach:

 

 -  e-doręczenia _2015 0508_v1.2;

 -  materiał znajdujący się pod linkiem  -   e-doreczenia_zal_techniczy_v1.0_20150427.7z

 

 

Analiza procesu doręczeń i standard elektronicznej skrzynki podawczej  na portalu interoperacyjności ePUAP

 

Określone przepisami prawa procesy doręczenia dokumentów elektronicznych do organów administracji i przez te organy różnią się od siebie. Powoduje to niekiedy nieporozumienia związane z doręczeniami, jak również wymaga uwagi przy tworzeniu usług elektronicznych. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w ramach projektu Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowano opracowanie analityczne porządkujące wiedzę o e-doręczeniach wynikającą z przepisów prawa i jednocześnie zawierające propozycję ustalenia dobrej praktyki w tym zakresie. Efektem tych prac jest techniczne doprecyzowanie standardu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przygotowane w Centrum Projektów Informatycznych MAiC, na które składają się:

- dokumentacja techniczna,

- pliki WSDL,

- aplikacja.

 

Zarówno opracowanie analityczne dotyczące procesu doręczeń jak pliki związane z techniczną standaryzacją ESP zostały ogłoszone na Portalu Interoperacyjności ePUAP w ramach wątku Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Zachęcamy także do odwiedzenie forum związanego z tym nowym rozwiązaniem i podzielenie się opiniami w ramach nowo otwartego tematu standard ESP 2015

 

Uwaga!

Aby moc dokonywać wpisów na forum trzeba mieć założone konto na ePUAP i najpierw zalogować się, a następnie wyszukać Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (najwygodniej przez pasek wyszukiwania ePUAP. Czytanie forum nie wymaga logowania.

Uprzejmie informujemy, iż uwagi do przedmiotowego materiału można przesyłać do dnia 13 lipca 2015 r.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się