Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-01-31 11:11:02  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 77086 o nazwie 'Badanie społeczne dotyczące poznania opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste77086
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteBadanie społeczne dotyczące poznania opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej
category_idpuste11460
language_idpuste1
shortpusteBadanie społeczne dotyczące poznania opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej
fullpuste
 
 
Badanie przeprowadzono na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.
 
 
 
Badanie społeczne dotyczące opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej zrealizowane zostało w kwietniu 2016 roku przez instytut Millward Brown na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.
 
Badanie zrealizowane zostało techniką CAPI - bezpośredniego wywiadu ankieterskiego przeprowadzanego w domach respondentów. W trakcie wywiadu ankieter odczytywał pytania wyświetlające się na monitorze komputera, zaznaczał odpowiedzi wskazane przez respondenta (pytania zamknięte) lub zapisywał treść wypowiedzi respondenta (pytania otwarte).
Badanie przeprowadzone zostało na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18-75 lat.
 
 
Pełna treść badania została umieszczona w załączniku.
 
publishfrompuste2017-01-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustebadanie-spoleczne-dotyczace-poznania-opinii-spoleczenstwa-na-temat-przechodzenia-z-nadawania-analogowego-na-cyfrowe-w-radiofonii-naziemnej
2017-01-31 11:11:02  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'badanie-spoleczne-dotyczace-poznania-opinii-spoleczenstwa-na-temat-przechodzenia-z-nadawania-analogowego-na-cyfrowe-w-radiofonii-naziemnej' na '77086_badanie-spoleczne-dotyczace-poznania-opinii-spoleczenstwa-na-temat-przechodzenia-z-nadawania-analogowego-na-cyfrowe-w-radiofonii-naziemnej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugbadanie-spoleczne-dotyczace-poznania-opinii-spoleczenstwa-na-temat-przechodzenia-z-nadawania-analogowego-na-cyfrowe-w-radiofonii-naziemnej77086_badanie-spoleczne-dotyczace-poznania-opinii-spoleczenstwa-na-temat-przechodzenia-z-nadawania-analogowego-na-cyfrowe-w-radiofonii-naziemnej
2017-01-31 11:12:22  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Badanie przeprowadzono na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> &nbsp;</div> <div> Badanie społeczne dotyczące opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej zrealizowane zostało w kwietniu 2016 roku przez instytut Millward Brown na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Badanie zrealizowane zostało techniką CAPI - bezpośredniego wywiadu ankieterskiego przeprowadzanego w domach respondent&oacute;w. W trakcie wywiadu ankieter odczytywał pytania wyświetlające się na monitorze komputera, zaznaczał odpowiedzi wskazane przez respondenta (pytania zamknięte) lub zapisywał treść wypowiedzi respondenta (pytania otwarte).</div> <div> Badanie przeprowadzone zostało na losowej, reprezentatywnej pr&oacute;bie 1000 Polak&oacute;w w wieku 18-75 lat.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Pełna treść badania została umieszczona w załączniku.</strong></div> <div> &nbsp;</div> </div> ' na '<div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Badanie przeprowadzono na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> &nbsp;</div> <div> Badanie społeczne dotyczące opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej zrealizowane zostało w kwietniu 2016 roku przez instytut Millward Brown na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Badanie zrealizowane zostało techniką CAPI - bezpośredniego wywiadu ankieterskiego przeprowadzanego w domach respondent&oacute;w. W trakcie wywiadu ankieter odczytywał pytania wyświetlające się na monitorze komputera, zaznaczał odpowiedzi wskazane przez respondenta (pytania zamknięte) lub zapisywał treść wypowiedzi respondenta (pytania otwarte).</div> <div> Badanie przeprowadzone zostało na losowej, reprezentatywnej pr&oacute;bie 1000 Polak&oacute;w w wieku 18-75 lat.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Pełna treść badania została umieszczona w załączniku.</strong></div> <div> &nbsp;</div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 
 
Badanie przeprowadzono na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.
 
 
 
Badanie społeczne dotyczące opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej zrealizowane zostało w kwietniu 2016 roku przez instytut Millward Brown na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.
 
Badanie zrealizowane zostało techniką CAPI - bezpośredniego wywiadu ankieterskiego przeprowadzanego w domach respondentów. W trakcie wywiadu ankieter odczytywał pytania wyświetlające się na monitorze komputera, zaznaczał odpowiedzi wskazane przez respondenta (pytania zamknięte) lub zapisywał treść wypowiedzi respondenta (pytania otwarte).
Badanie przeprowadzone zostało na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18-75 lat.
 
 
Pełna treść badania została umieszczona w załączniku.
 
 
 
Badanie przeprowadzono na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.
 
 
Badanie społeczne dotyczące opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej zrealizowane zostało w kwietniu 2016 roku przez instytut Millward Brown na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.
 
Badanie zrealizowane zostało techniką CAPI - bezpośredniego wywiadu ankieterskiego przeprowadzanego w domach respondentów. W trakcie wywiadu ankieter odczytywał pytania wyświetlające się na monitorze komputera, zaznaczał odpowiedzi wskazane przez respondenta (pytania zamknięte) lub zapisywał treść wypowiedzi respondenta (pytania otwarte).
Badanie przeprowadzone zostało na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18-75 lat.
 
 
Pełna treść badania została umieszczona w załączniku.
 
2017-01-31 11:12:22  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 210861

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste795218
user_idpuste144468
fobject_idpuste210861
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste77086
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się