Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-02-17 16:34:47  Agata Świderska

Utworzono artykuł 79251 o nazwie 'PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste79251
user_idpuste747577
resource_idpuste13
namepustePLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI
category_idpuste158
language_idpuste1
shortpustePLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI
fullpuste

Plan umieszczono w załączniku.

publishfrompuste2017-02-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteplan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-w-ministerstwie-cyfryzacji
2017-02-17 16:36:18  Agata Świderska

Zmieniono nazwę z 'PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI' na 'PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NA ROK 2017'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W MINISTERSTWIE CYFRYZACJIPLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NA ROK 2017
2017-02-17 16:36:18  Agata Świderska

Załączono plik 216314

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste816975
user_idpuste747577
fobject_idpuste216314
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste79251
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się