Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-23 12:33:15  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 9155 o nazwie 'WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9155
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
category_idpuste2789
language_idpuste1
shortpusteŚląskie - lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2015 r.
fullpuste

Śląskie - lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2015 r.

publishfrompuste2014-12-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustewojewodztwo-slaskie
2014-12-23 12:33:15  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'wojewodztwo-slaskie' na '9155_wojewodztwo-slaskie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugwojewodztwo-slaskie9155_wojewodztwo-slaskie
2015-02-10 14:47:42  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-02-27 14:36:07  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-04-29 09:03:37  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-05-22 09:09:21  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-08-26 09:47:35  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-10-29 14:58:13  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-10-29 14:58:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 28837

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste315419
user_idpuste144468
fobject_idpuste28837
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9155
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-10-29 14:58:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 35586

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste315420
user_idpuste144468
fobject_idpuste35586
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9155
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-10-29 14:58:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 38590

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste315421
user_idpuste144468
fobject_idpuste38590
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9155
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-10-29 14:58:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 45453

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste315422
user_idpuste144468
fobject_idpuste45453
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9155
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-10-29 14:58:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 49678

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste315423
user_idpuste144468
fobject_idpuste49678
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9155
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-10-29 14:58:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 66636

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste315424
user_idpuste144468
fobject_idpuste66636
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9155
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-10-29 14:58:13  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 78151

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste315425
user_idpuste144468
fobject_idpuste78151
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9155
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się