Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-23 12:43:57  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 9158 o nazwie 'WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9158
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
category_idpuste2789
language_idpuste1
shortpusteWielkopolskie - lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2015 r.
fullpuste

Wielkopolskie - lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2015 r.

publishfrompuste2014-12-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustewojewodztwo-wielkopolskie
2014-12-23 12:43:57  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'wojewodztwo-wielkopolskie' na '9158_wojewodztwo-wielkopolskie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugwojewodztwo-wielkopolskie9158_wojewodztwo-wielkopolskie
2015-01-27 12:42:29  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-07-09 09:24:55  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-08-10 11:43:50  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-08-24 14:29:19  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-09-15 08:10:33  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-10-06 09:46:12  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-11-09 15:15:11  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-11-09 15:15:11  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 28841

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste334475
user_idpuste144468
fobject_idpuste28841
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9158
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-11-09 15:15:11  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 33906

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste334476
user_idpuste144468
fobject_idpuste33906
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9158
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-11-09 15:15:11  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 59734

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste334477
user_idpuste144468
fobject_idpuste59734
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9158
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-11-09 15:15:11  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 64971

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste334478
user_idpuste144468
fobject_idpuste64971
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9158
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-11-09 15:15:11  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 66428

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste334479
user_idpuste144468
fobject_idpuste66428
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9158
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-11-09 15:15:11  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 69929

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste334480
user_idpuste144468
fobject_idpuste69929
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9158
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-11-09 15:15:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 73757

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste334481
user_idpuste144468
fobject_idpuste73757
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9158
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-11-09 15:15:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 80460

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste334482
user_idpuste144468
fobject_idpuste80460
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste9158
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się