Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2012-04-12 15:39:29  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 94 o nazwie 'Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste94
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteWyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert.
category_idpuste30
language_idpuste1
shortpusteWyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: -organizacja festiwalu rockowego, -publikacja czasopisma
fullpuste

Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.:


- organizacja festiwalu rockowegoskierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce,
- publikacja czasopisma literackiego skierowanego do mniejszości ukraińskiej w Polsce.

 

Zatwierdzenie wyników postępowań konkursowych wraz z pismem przewodnim przedstawiono  w załącznikach.

publishfrompuste2012-04-12 00:00:00
_activepuste1
versionpustepuste
createdpuste2012-04-12 15:39:29.175508
modifiedpuste2012-04-12 15:39:29.175508
slugpustewyniki-postepowan-konkursowych-otwartych-konkursow-ofert
2012-04-12 15:40:55  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: -organizacja festiwalu rockowego, -publikacja czasopisma ' na 'Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: -organizacja festiwalu rockowego, -publikacja czasopisma '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: -organizacja festiwalu rockowego, -publikacja czasopisma Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: -organizacja festiwalu rockowego, -publikacja czasopisma
2012-04-12 15:43:30  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: -organizacja festiwalu rockowego, -publikacja czasopisma ' na 'Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: organizacja festiwalu rockowego,publikacja czasopisma.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: -organizacja festiwalu rockowego, -publikacja czasopisma Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: organizacja festiwalu rockowego,publikacja czasopisma.
2012-04-12 15:47:40  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: organizacja festiwalu rockowego,publikacja czasopisma.' na 'Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: organizacja festiwalu rockowego, publikacja czasopisma.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: organizacja festiwalu rockowego,publikacja czasopisma.Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.: organizacja festiwalu rockowego, publikacja czasopisma.
2012-04-13 12:29:26  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkurs&oacute;w ofert na realizację zadań publicznych pn.:</p> <p> <br /> - organizacja festiwalu rockowegoskierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce,<br /> - publikacja czasopisma literackiego skierowanego do mniejszości ukraińskiej w Polsce.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zatwierdzenie wynik&oacute;w postępowań konkursowych wraz z pismem przewodnim przedstawiono&nbsp; w załącznikach.</p> ' na '<p> Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkurs&oacute;w ofert na realizację zadań publicznych pn.:</p> <p> <br /> - organizacja festiwalu rockowegoskierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce,<br /> - publikacja czasopisma literackiego skierowanego do mniejszości ukraińskiej w Polsce.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zatwierdzenie wynik&oacute;w postępowań konkursowych przedstawiono&nbsp; w załącznikach.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.:


- organizacja festiwalu rockowegoskierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce,
- publikacja czasopisma literackiego skierowanego do mniejszości ukraińskiej w Polsce.

 

Zatwierdzenie wyników postępowań konkursowych wraz z pismem przewodnim przedstawiono  w załącznikach.

Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.:


- organizacja festiwalu rockowegoskierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce,
- publikacja czasopisma literackiego skierowanego do mniejszości ukraińskiej w Polsce.

 

Zatwierdzenie wyników postępowań konkursowych przedstawiono  w załącznikach.

2012-04-13 12:29:26  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 614

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1660
user_idpuste144468
fobject_idpuste614
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste94
_attachmentpuste1
_activepuste1
versionpustepuste
createdpuste2012-04-13 12:29:26
modifiedpuste2012-04-13 12:29:26
2012-04-13 12:29:26  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 615

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1661
user_idpuste144468
fobject_idpuste615
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste94
_attachmentpuste1
_activepuste1
versionpustepuste
createdpuste2012-04-13 12:29:26
modifiedpuste2012-04-13 12:29:26

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się