Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-07-11 09:14:54  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'zalatwianie-spraw' na '95371_zalatwianie-spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzalatwianie-spraw95371_zalatwianie-spraw
2017-07-11 09:15:54  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej</strong>&nbsp;można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej&nbsp;Państwa</strong> można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 55 36;

e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej Państwa można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 55 36;

e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

2017-07-11 09:21:57  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej&nbsp;Państwa</strong> można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej Państwa można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 55 36;

e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 55 36;

e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

2017-07-20 11:38:13  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> opracowywanie projekt&oacute;w plan&oacute;w udziału organ&oacute;w administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbior&oacute;w oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikator&oacute;w;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wsp&oacute;lnych element&oacute;w infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> wsp&oacute;łpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych ze wsp&oacute;łpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.</p> </li> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 55 36;

e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 55 36;

e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

 

Zakres zadań

 

 • zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce;

 • realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;

 • opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;

 • monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikatorów;

 • koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;

 • zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

 • zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

 • współpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;

 • realizacja zadań związanych ze współpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;

 • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.

 • 2017-07-20 11:40:41  Tadeusz Mąkosa

  Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> opracowywanie projekt&oacute;w plan&oacute;w udziału organ&oacute;w administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbior&oacute;w oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikator&oacute;w;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wsp&oacute;lnych element&oacute;w infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> wsp&oacute;łpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych ze wsp&oacute;łpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.</p> </li> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> opracowywanie projekt&oacute;w plan&oacute;w udziału organ&oacute;w administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbior&oacute;w oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikator&oacute;w;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wsp&oacute;lnych element&oacute;w infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> wsp&oacute;łpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych ze wsp&oacute;łpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.</p> </li> '

  Podgląd
  Zamknij
  PolePrzedPo
  full

  Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

   

  Dane kontaktowe:

  Tel. 22 245 55 36;

  e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

   

  Zakres zadań

   

 • zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce;

 • realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;

 • opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;

 • monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikatorów;

 • koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;

 • zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

 • zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

 • współpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;

 • realizacja zadań związanych ze współpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;

 • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.

 • Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

   

  Dane kontaktowe:

  Tel. 22 245 55 36;

  e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

   

  Zakres zadań

   

 • zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce

 •  

 • realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;

 •  

 • opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;

 •  

 • monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikatorów;

 •  

 • koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;

 •  

 • zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

 •  

 • zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

 •  

 • współpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;

 •  

 • realizacja zadań związanych ze współpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;

 •  

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;

 •  

 • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.

 • 2017-07-20 11:42:10  Tadeusz Mąkosa

  Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> opracowywanie projekt&oacute;w plan&oacute;w udziału organ&oacute;w administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbior&oacute;w oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikator&oacute;w;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wsp&oacute;lnych element&oacute;w infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> wsp&oacute;łpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych ze wsp&oacute;łpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.</p> </li> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> opracowywanie projekt&oacute;w plan&oacute;w udziału organ&oacute;w administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbior&oacute;w oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikator&oacute;w;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wsp&oacute;lnych element&oacute;w infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> wsp&oacute;łpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych ze wsp&oacute;łpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.</p> </li> '

  Podgląd
  Zamknij
  PolePrzedPo
  full

  Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

   

  Dane kontaktowe:

  Tel. 22 245 55 36;

  e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

   

  Zakres zadań

   

 • zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce

 •  

 • realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;

 •  

 • opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;

 •  

 • monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikatorów;

 •  

 • koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;

 •  

 • zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

 •  

 • zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

 •  

 • współpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;

 •  

 • realizacja zadań związanych ze współpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;

 •  

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;

 •  

 • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.

 • Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

   

  Dane kontaktowe:

  Tel. 22 245 55 36;

  e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

   

  Zakres zadań

   

  • zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce
 •  

  • realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikatorów;
 •  

  • koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;
 •  

  • zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;
 •  

  • współpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • realizacja zadań związanych ze współpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;

 •  

 • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.

 • 2017-07-20 11:42:56  Tadeusz Mąkosa

  Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> opracowywanie projekt&oacute;w plan&oacute;w udziału organ&oacute;w administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbior&oacute;w oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikator&oacute;w;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wsp&oacute;lnych element&oacute;w infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> wsp&oacute;łpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych ze wsp&oacute;łpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.</p> </li> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Polityki Geoinformacyjnej </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> Tel. 22&nbsp;245 55 36;</p> <p> e-mail -&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dpg@mc.gov.pl">sekretariat.dpg@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> opracowywanie projekt&oacute;w plan&oacute;w udziału organ&oacute;w administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbior&oacute;w oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikator&oacute;w;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wsp&oacute;lnych element&oacute;w infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbior&oacute;w i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> wsp&oacute;łpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> realizacja zadań związanych ze wsp&oacute;łpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;</li> </ul> </li> <li> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> </li> <li> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.</li> </ul> </li> '

  Podgląd
  Zamknij
  PolePrzedPo
  full

  Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

   

  Dane kontaktowe:

  Tel. 22 245 55 36;

  e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

   

  Zakres zadań

   

  • zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce
 •  

  • realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikatorów;
 •  

  • koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;
 •  

  • zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;
 •  

  • współpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • realizacja zadań związanych ze współpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;

 •  

 • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.

 • Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

   

  Dane kontaktowe:

  Tel. 22 245 55 36;

  e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

   

  Zakres zadań

   

  • zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce
 •  

  • realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikatorów;
 •  

  • koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;
 •  

  • zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;
 •  

  • współpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • realizacja zadań związanych ze współpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;
 •  

  • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;
 •  

  • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.
 • 2018-07-06 08:28:32  Tadeusz Mąkosa

  Pole category_id zmieniło wartość z '19679' na '40'

  Podgląd
  Zamknij
  PolePrzedPo
  category_id1967940
  10  2018-07-06 10:31:47  Tadeusz Mąkosa

  Pole category_id zmieniło wartość z '40' na '23785'

  Podgląd
  Zamknij
  PolePrzedPo
  category_id4023785
  2017-07-11 09:14:54  Tadeusz Mąkosa

  Utworzono artykuł 95371 o nazwie 'Załatwianie spraw'

  Podgląd
  Zamknij
  PolePrzedPo
  idpuste95371
  user_idpuste144468
  resource_idpuste13
  namepusteZałatwianie spraw
  category_idpuste19679
  language_idpuste1
  shortpusteZałatwianie spraw
  fullpuste

  Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

   

  Dane kontaktowe:

  Tel. 22 245 55 36;

  e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

  publishfrompuste2017-07-11 00:00:00
  _activepuste1
  slugpustezalatwianie-spraw

  Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

  Tożsamość administratora

  Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

  Dane kontaktowe administratora

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

  Okres przechowywania danych

  Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

  Prawa podmiotów danych

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86

  Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
  Zapoznałem się