Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-17 15:30:42  Piotr Banasiak

Załączono plik 535288

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2155427
user_idpuste2500034
fobject_idpuste535288
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-17 15:30:42  Piotr Banasiak

Załączono plik 535289

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2155428
user_idpuste2500034
fobject_idpuste535289
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-17 15:30:42  Piotr Banasiak

Załączono plik 539525

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2155429
user_idpuste2500034
fobject_idpuste539525
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-17 15:30:42  Piotr Banasiak

Załączono plik 543595

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2155430
user_idpuste2500034
fobject_idpuste543595
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-17 15:30:42  Piotr Banasiak

Załączono plik 562556

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2155431
user_idpuste2500034
fobject_idpuste562556
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-09 09:59:12  Piotr Banasiak

Utworzono zamówienie publiczne 17648 o nazwie '8/MC/US/19 Zakup usług cateringowych na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17648
namepuste8/MC/US/19 Zakup usług cateringowych na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste10
announcerpusteMinisterstwo Cyfryzacji
deadlinepuste2019-04-16
publishfrompuste2019-04-09
publishtopuste2019-12-31
contract_numberpuste8/MC/US/19
txtpuste

Przedmiotemzamówienia jestZakup usług cateringowych na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji oznaczonego nr 8/MC/US/19 zgodnie zeSzczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia

user_idpuste2500034
resource_idpuste13
language_idpuste1
authorpustePiotr Banasiak
bid_bondpuste7500
deadlinetimepusteArray
2019-04-16 15:32:59  Piotr Banasiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-26 12:34:55  Piotr Banasiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-17 15:30:42  Piotr Banasiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-12-31 18:46:20 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-12-31 18:46:20 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się