Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-05 15:53:18  Ewa Świtek

Załączono plik 592292

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2321565
user_idpuste2500441
fobject_idpuste592292
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19268
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-05 15:53:18  Ewa Świtek

Załączono plik 592293

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2321566
user_idpuste2500441
fobject_idpuste592293
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19268
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-05 15:53:18  Ewa Świtek

Załączono plik 592294

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2321567
user_idpuste2500441
fobject_idpuste592294
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19268
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-05 15:53:18  Ewa Świtek

Załączono plik 592295

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2321568
user_idpuste2500441
fobject_idpuste592295
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19268
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-05 15:53:18  Ewa Świtek

Załączono plik 594845

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2321569
user_idpuste2500441
fobject_idpuste594845
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19268
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-05 15:53:18  Ewa Świtek

Załączono plik 594846

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2321570
user_idpuste2500441
fobject_idpuste594846
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19268
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-05 15:53:18  Ewa Świtek

Załączono plik 596994

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2321571
user_idpuste2500441
fobject_idpuste596994
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19268
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-05 15:53:18  Ewa Świtek

Załączono plik 600659

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2321572
user_idpuste2500441
fobject_idpuste600659
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19268
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-05 15:53:18  Ewa Świtek

Załączono plik 607380

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2321573
user_idpuste2500441
fobject_idpuste607380
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19268
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-08 15:05:14  Ewa Świtek

Utworzono zamówienie publiczne 19268 o nazwie 'Remont 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste19268
namepusteRemont 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27
contract_subjectpusteRemont 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMinisterstwo Cyfryzacji
deadlinepuste2019-07-23
publishfrompuste2019-07-08
publishtopuste2019-12-31
contract_numberpuste11/MC/PN/19
txtpuste

Remont 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27- Roboty budowlane

user_idpuste2500441
resource_idpuste13
language_idpuste1
authorpusteEwa Świtek
bid_bondpuste15000.00
deadlinetimepusteArray
2019-07-12 09:42:47  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-15 12:30:37  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-17 07:50:34  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-17 07:51:00  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-23 14:20:44  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-05 15:53:18  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-01 13:25:01 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-01-01 13:25:01 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-12-31' na '2020-01-01'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-12-312020-01-01

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się