Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 633618

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529913
user_idpuste2500441
fobject_idpuste633618
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 633619

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529914
user_idpuste2500441
fobject_idpuste633619
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 633620

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529915
user_idpuste2500441
fobject_idpuste633620
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 633621

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529916
user_idpuste2500441
fobject_idpuste633621
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 633622

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529917
user_idpuste2500441
fobject_idpuste633622
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 633623

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529918
user_idpuste2500441
fobject_idpuste633623
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 637660

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529919
user_idpuste2500441
fobject_idpuste637660
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 637692

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529920
user_idpuste2500441
fobject_idpuste637692
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 640217

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529921
user_idpuste2500441
fobject_idpuste640217
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 643082

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529922
user_idpuste2500441
fobject_idpuste643082
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek

Załączono plik 657451

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2529923
user_idpuste2500441
fobject_idpuste657451
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20879
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-27 14:29:43  Ewa Świtek

Utworzono zamówienie publiczne 20879 o nazwie '18/MC/PN/19 Dostawa z montażem i uruchomienie fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania elektroenergetycznego obiektu z serwerownia dla Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste20879
namepuste18/MC/PN/19 Dostawa z montażem i uruchomienie fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania elektroenergetycznego obiektu z serwerownia dla Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie
contract_subjectpuste18/MC/PN/19 Dostawa z montażem i uruchomienie fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania elektroe
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
deadlinepuste2019-10-07
publishfrompuste2019-02-27
publishtopuste2019-12-31
txtpuste

Dostawa z montażem i uruchomienie fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania elektroenergetycznego obiektu z serwerownią dla Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie.

user_idpuste2500441
resource_idpuste13
language_idpuste1
bid_bondpuste10000
deadlinetimepusteArray
2019-10-04 14:18:41  Ewa Świtek

Pole deadline zmieniło wartość z '2019-10-07' na '2019-10-09'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
deadline2019-10-072019-10-09
2019-10-04 14:29:39  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-09 14:20:55  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-15 13:40:26  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-07 12:15:40  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-07 12:16:40  Ewa Świtek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-02 06:54:58 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-01-02 06:54:58 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-12-31' na '2020-01-02'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-12-312020-01-02

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się