Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 652002

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741450
user_idpuste2500441
fobject_idpuste652002
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 652003

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741451
user_idpuste2500441
fobject_idpuste652003
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 652004

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741452
user_idpuste2500441
fobject_idpuste652004
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 652005

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741453
user_idpuste2500441
fobject_idpuste652005
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 655072

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741454
user_idpuste2500441
fobject_idpuste655072
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 657701

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741455
user_idpuste2500441
fobject_idpuste657701
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 657702

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741456
user_idpuste2500441
fobject_idpuste657702
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 657703

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741457
user_idpuste2500441
fobject_idpuste657703
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 657704

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741458
user_idpuste2500441
fobject_idpuste657704
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 657705

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741459
user_idpuste2500441
fobject_idpuste657705
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 660028

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741460
user_idpuste2500441
fobject_idpuste660028
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 662743

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741461
user_idpuste2500441
fobject_idpuste662743
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 662744

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741462
user_idpuste2500441
fobject_idpuste662744
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 664551

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741463
user_idpuste2500441
fobject_idpuste664551
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 664552

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741464
user_idpuste2500441
fobject_idpuste664552
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 664553

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741465
user_idpuste2500441
fobject_idpuste664553
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 664554

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741466
user_idpuste2500441
fobject_idpuste664554
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 664555

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741467
user_idpuste2500441
fobject_idpuste664555
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 664556

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741468
user_idpuste2500441
fobject_idpuste664556
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 14:07:59  Ewa Świtek

Załączono plik 664557

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741469
user_idpuste2500441
fobject_idpuste664557
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21515
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się