Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 795031

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148678
user_idpuste2500419
fobject_idpuste795031
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 795032

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148679
user_idpuste2500419
fobject_idpuste795032
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 795033

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148680
user_idpuste2500419
fobject_idpuste795033
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 799146

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148681
user_idpuste2500419
fobject_idpuste799146
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 799147

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148682
user_idpuste2500419
fobject_idpuste799147
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 799148

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148683
user_idpuste2500419
fobject_idpuste799148
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 799229

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148684
user_idpuste2500419
fobject_idpuste799229
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 800143

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148685
user_idpuste2500419
fobject_idpuste800143
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 801971

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148686
user_idpuste2500419
fobject_idpuste801971
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 801972

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148687
user_idpuste2500419
fobject_idpuste801972
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska

Załączono plik 812402

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3148688
user_idpuste2500419
fobject_idpuste812402
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste25689
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-26 17:13:20  Anna Sarnowska

Utworzono zamówienie publiczne 25689 o nazwie 'BDG-WZP.263.20.2020 Dostawa odnowienia wsparcia technicznego producenta dla licencji oprogramowania JIRA Software i zestawu dodatków wraz z szkoleniem z obsługi aplikacji JIRA dla administratorów'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste25689
namepusteBDG-WZP.263.20.2020 Dostawa odnowienia wsparcia technicznego producenta dla licencji oprogramowania JIRA Software i zestawu dodatków wraz z szkoleniem z obsługi aplikacji JIRA dla administratorów
contract_subjectpusteDostawa odnowienia wsparcia technicznego producenta dla licencji oprogramowania JIRA Software
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMinisterstwo Cyfryzacji
deadlinepuste2020-07-06
publishfrompuste2020-06-26
publishtopuste2020-12-31
contract_numberpusteBDG-WZP.263.20.2020
txtpuste

Dostawa odnowienia wsparcia technicznego producenta dla licencji oprogramowania JIRA Software i zestawu dodatków wraz z szkoleniem z obsługi aplikacji JIRA dla administratorów

user_idpuste2500419
resource_idpuste13
language_idpuste1
bid_bondpuste3000
deadlinetimepusteArray
2020-07-02 14:50:39  Anna Sarnowska

Pole deadline zmieniło wartość z '2020-07-06' na '2020-07-07'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
deadline2020-07-062020-07-07
2020-07-02 16:32:23  Anna Sarnowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-07-03 16:54:11  Anna Sarnowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-07-07 15:47:34  Anna Sarnowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-07-24 15:53:05  Anna Sarnowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się