Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak

Załączono plik 826386

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3522908
user_idpuste2500034
fobject_idpuste826386
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste26750
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak

Załączono plik 826388

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3522909
user_idpuste2500034
fobject_idpuste826388
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste26750
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak

Załączono plik 826389

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3522910
user_idpuste2500034
fobject_idpuste826389
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste26750
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak

Załączono plik 831246

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3522911
user_idpuste2500034
fobject_idpuste831246
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste26750
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak

Załączono plik 831247

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3522912
user_idpuste2500034
fobject_idpuste831247
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste26750
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak

Załączono plik 838997

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3522913
user_idpuste2500034
fobject_idpuste838997
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste26750
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak

Załączono plik 838999

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3522914
user_idpuste2500034
fobject_idpuste838999
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste26750
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak

Załączono plik 842476

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3522915
user_idpuste2500034
fobject_idpuste842476
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste26750
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak

Załączono plik 859098

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3522916
user_idpuste2500034
fobject_idpuste859098
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste26750
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak

Załączono plik 885466

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3522917
user_idpuste2500034
fobject_idpuste885466
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste26750
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-21 12:32:50  Piotr Banasiak

Utworzono zamówienie publiczne 26750 o nazwie 'Kompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. do budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste26750
namepusteKompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. do budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
contract_subjectpusteKompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej o
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
deadlinepuste2020-09-03
publishfrompuste2020-08-21
publishtopuste2021-02-28
contract_numberpusteBDG-WZP.263.21.2020
txtpuste

Przedmiotemzamówienia jestkompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. do budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

user_idpuste2500034
resource_idpuste13
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2020-08-31 13:40:36  Piotr Banasiak

Pole deadline zmieniło wartość z '2020-09-03' na '2020-09-15'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
deadline2020-09-032020-09-15
2020-09-14 15:24:10  Piotr Banasiak

Pole deadline zmieniło wartość z '2020-09-15' na '2020-09-18'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
deadline2020-09-152020-09-18
2020-09-18 14:40:07  Piotr Banasiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-10-15 17:41:52  Piotr Banasiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-11-30 16:20:49  Piotr Banasiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-12-16 13:16:25  Piotr Banasiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-12-16 13:17:49  Piotr Banasiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-03-01 05:52:52 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
10  2021-03-01 05:52:52 

Pole publishto zmieniło wartość z '2021-02-28' na '2021-03-01'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2021-02-282021-03-01

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się