Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-12-18 13:38:23  Piotr Banasiak

Załączono plik 849495

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537680
user_idpuste2500034
fobject_idpuste849495
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:23  Piotr Banasiak

Załączono plik 849496

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537681
user_idpuste2500034
fobject_idpuste849496
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:23  Piotr Banasiak

Załączono plik 849497

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537682
user_idpuste2500034
fobject_idpuste849497
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:23  Piotr Banasiak

Załączono plik 849500

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537683
user_idpuste2500034
fobject_idpuste849500
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:23  Piotr Banasiak

Załączono plik 849501

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537684
user_idpuste2500034
fobject_idpuste849501
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:23  Piotr Banasiak

Załączono plik 849503

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537685
user_idpuste2500034
fobject_idpuste849503
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:23  Piotr Banasiak

Załączono plik 850231

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537686
user_idpuste2500034
fobject_idpuste850231
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:23  Piotr Banasiak

Załączono plik 850232

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537687
user_idpuste2500034
fobject_idpuste850232
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:23  Piotr Banasiak

Załączono plik 860096

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537688
user_idpuste2500034
fobject_idpuste860096
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:23  Piotr Banasiak

Załączono plik 860097

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537689
user_idpuste2500034
fobject_idpuste860097
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:24  Piotr Banasiak

Załączono plik 861775

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537690
user_idpuste2500034
fobject_idpuste861775
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:24  Piotr Banasiak

Załączono plik 862101

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537691
user_idpuste2500034
fobject_idpuste862101
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:24  Piotr Banasiak

Załączono plik 862102

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537692
user_idpuste2500034
fobject_idpuste862102
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:24  Piotr Banasiak

Załączono plik 866241

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537693
user_idpuste2500034
fobject_idpuste866241
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:24  Piotr Banasiak

Załączono plik 866242

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537694
user_idpuste2500034
fobject_idpuste866242
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-18 13:38:24  Piotr Banasiak

Załączono plik 899241

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3537695
user_idpuste2500034
fobject_idpuste899241
resource_idpuste13
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste27527
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-30 16:10:20  Piotr Banasiak

Utworzono zamówienie publiczne 27527 o nazwie 'BDG-WZP.263.34.2020 Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste27527
namepusteBDG-WZP.263.34.2020 Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.
contract_subjectpusteWykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa C
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMinisterstwo cyfryzacji
deadlinepuste2020-10-20
publishfrompuste2020-09-30
publishtopuste2021-04-30
contract_numberpusteBDG-WZP.263.34.2020
txtpuste

Przedmiotemzamówienia jestwykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, w formule "Zaprojektuj i wybuduj"., zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

user_idpuste2500034
resource_idpuste13
language_idpuste1
bid_bondpuste15000
deadlinetimepusteArray
2020-09-30 16:31:08  Piotr Banasiak

Pole deadlinetime zmieniło wartość z '{"hour":"15","min":"56"}' na '{"hour":"12","min":"00"}'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
deadlinetimeArrayArray
2020-10-01 15:29:58  Piotr Banasiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-10-16 16:06:31  Piotr Banasiak

Pole deadline zmieniło wartość z '2020-10-20' na '2020-10-22'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
deadline2020-10-202020-10-22
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się