2013-10-31

Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC

Wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC .

Załączniki

  Informacja o wynika... w cz. 17.pdf 5,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika... w cz. 26.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika... w cz. 80.pdf 1,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika... w cz. 27.pdf 4,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...żetowych.pdf 973,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...20 (SSP).pdf 696,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika... w cz 43.pdf 2,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja PPIS.pdf 70,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja pokontro...ł Ludzki.pdf 201,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Badanie wdrażania decyzji KE.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja pokontro...Internetu.pdf 983,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja pokontro...2012-POIG.pdf 492,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystapienie pokontr...7, 27, 43.pdf 227,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystapienie pokontr... w cz. 80.pdf 129,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystapienie pokontr...11 cz. 26.pdf 387,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont... cywilnej.pdf 664,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalecenia Pokontrol...POKL2012B.pdf 1,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika...ęści 27.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika...ci 43 (4).pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika...ęści 17.pdf 1,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika...ęści 80.pdf 933,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja+o+wynika...czność.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontroli dotycząca...istra AiC.pdf 604,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Działania administ... w Polsce.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wdrażanie wybranyc... Miast....pdf 762,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prawidłowość rea...rstwo AiC.pdf 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykonanie budżetu ...ęści 80.pdf 530,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Działania organów...wdzająca.pdf 719,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Restrukturyzacja Po...ocztowych.pdf 549,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Działania administ... w Polsce.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykonanie budżetu ...czność.pdf 1,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Realizacja przez po... Polskiej.pdf 3,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykonanie budżetu ...etniczne..pdf 4 MB (pdf) szczegóły pobierz