Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności
systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań
publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów
teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej,
przeprowadzonej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
27.03.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, przeprowadzonej w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności
systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań
publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów
teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej,
przeprowadzonej w Ministerstwie Sportu i Turystyki
30.09.2016 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Ministerstwa
Wystąpienie pokontrolne z kontroli prawidłowości wykorzystania
i rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Ministerstwa
26.08.2016 więcej