Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienia pokontrolne i sprawozdania z kontroli – rok 2015
Wystąpienia pokontrolne i sprawozdania z kontroli – rok 2015
08.04.2015 więcej
Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli - rok 2014
Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z
kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli, Skarg i
Wniosków MAC - rok 2014
14.02.2014 więcej
Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli - rok 2013
Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli
przeprowadzonych przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
MAiC - rok 2013
29.04.2013 więcej
Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli - rok 2012
Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli
przeprowadzonych przez Departament Kontroli, Skarg i wniosków
MAiC - rok 2012.
04.12.2012 więcej
Rozliczenia dotacji - zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej.
Rozliczenia dotacji - ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i
rozwój języka regionalnego.
04.06.2012 więcej