Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytania ofertowe pn. „Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej, położonej w Warszawie przy ul. Królewskiej 27, będącej siedzibą Ministerstwa Cyfryzacji”
Zapytania ofertowe pn. „Odbieranie odpadów komunalnych,
pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej, położonej w
Warszawie przy ul. Królewskiej 27, będącej siedzibą
Ministerstwa Cyfryzacji”
15.07.2020 więcej
ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na organizacji i kompleksowej obsłudze dwudniowego wydarzenia pn. Forum Zarządzania Internetem 2020
ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia
polegającego na organizacji i kompleksowej obsłudze dwudniowego
wydarzenia pn. Forum Zarządzania Internetem 2020
14.07.2020 więcej
Zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług prania i konserwacji firan, zasłon i flag” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27
Zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług prania i konserwacji
firan, zasłon i flag” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z
siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27
08.06.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją
Zapytanie ofertowe na Wykonanie Programu Funkcjonalno
-użytkowego wraz z koncepcją
22.05.2020 więcej
ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup laptopów Apple MacBook Pro 16”
ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia na
zakup laptopów Apple MacBook Pro 16”
19.05.2020 więcej
Zapytania ofertowe- „Świadczenie usług serwisowych niszczarek, polegających na wykonywaniu ich przeglądów, konserwacji, napraw i usuwania awarii” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27
Zapytania ofertowe- „Świadczenie usług serwisowych
niszczarek, polegających na wykonywaniu ich przeglądów,
konserwacji, napraw i usuwania awarii” na rzecz Ministerstwa
Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27
12.05.2020 więcej
Zapytanie ofertowe - "Wykonanie, w latach 2020-2022, sześciu kontroli okresowych budynku przy ulicy Królewskiej 27 w Warszawie"
Zapytanie ofertowe - "Wykonanie, w latach 2020-2022, sześciu
kontroli okresowych budynku przy ulicy Królewskiej 27 w
Warszawie"
17.04.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach inwestycji pn. „Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie - roboty konstrukcyjno-budowlane, wentylacja, instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji pożaru”
Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad robotami realizowanymi w ramach inwestycji pn. „Budowa
systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej
27 w Warszawie - roboty konstrukcyjno-budowlane, wentylacja,
instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji pożaru”
14.04.2020 więcej
ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia świadczenia usług konsultacji online oraz dostarczenia i obsługi chat bota online w ramach Portalu RP (www.gov.pl)
ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia
świadczenia usług konsultacji online oraz dostarczenia i
obsługi chat bota online w ramach Portalu RP (www.gov.pl)
10.04.2020 więcej
ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia Stworzenie aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS oraz Android umożliwiające złożenie wniosku o oszacowanie strat związanych z występowaniem suszy w roku 2020 oraz świadczenia usług serwisowych dotyczących Aplikacji
ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia
Stworzenie aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS oraz
Android umożliwiające złożenie wniosku o oszacowanie strat
związanych z występowaniem suszy w roku 2020 oraz świadczenia
usług serwisowych dotyczących Aplikacji
09.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się