Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla Systemu Ochrony Przeciwpożarowej budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem autorskim
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji
techniczno-kosztorysowej dla Systemu Ochrony Przeciwpożarowej
budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem
autorskim.
16.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno– kanalizacyjnej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno–
kanalizacyjnej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie.
30.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji elektrycznej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy
instalacji elektrycznej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie
30.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń oraz powierzchni biurowej i komunikacyjnej budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem autorskim".
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji
techniczno-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń oraz
powierzchni biurowej i komunikacyjnej budynku przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem autorskim".
19.06.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - przygotowanie strategii dla 4 kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz efektów realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020
Zapytanie ofertowe - przygotowanie strategii dla 4 kampanii
edukacyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz efektów realizacji Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020
17.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług archiwizacji dokumentacji Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich Ministerstwa Cyfryzacji
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług archiwizacji
dokumentacji Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich
Ministerstwa Cyfryzacji
07.10.2016 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu prawnego projektu dokumentacji dotyczącej uruchomienia postępowania w trybie przetargu ograniczonego na Dokończenie budowy systemu P1
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu prawnego
projektu dokumentacji dotyczącej uruchomienia postępowania w
trybie przetargu ograniczonego na Dokończenie budowy systemu P1
18.08.2016 więcej