Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe: Usługi eksperckie w projekcie Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
Zapytanie ofertowe: Usługi eksperckie w projekcie Rozwój
Systemu Rejestrów Państwowych
08.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowego węzła i wymianą grzejników w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
Zapytanie ofertowe - „Modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wykonaniem nowego węzła i wymianą
grzejników w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
30.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla Systemu Ochrony Przeciwpożarowej budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem autorskim
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji
techniczno-kosztorysowej dla Systemu Ochrony Przeciwpożarowej
budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem
autorskim.
16.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno– kanalizacyjnej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno–
kanalizacyjnej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie.
30.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji elektrycznej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy
instalacji elektrycznej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie
30.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń oraz powierzchni biurowej i komunikacyjnej budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem autorskim".
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji
techniczno-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń oraz
powierzchni biurowej i komunikacyjnej budynku przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem autorskim".
19.06.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - przygotowanie strategii dla 4 kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz efektów realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020
Zapytanie ofertowe - przygotowanie strategii dla 4 kampanii
edukacyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz efektów realizacji Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020
17.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług archiwizacji dokumentacji Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich Ministerstwa Cyfryzacji
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług archiwizacji
dokumentacji Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich
Ministerstwa Cyfryzacji
07.10.2016 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu prawnego projektu dokumentacji dotyczącej uruchomienia postępowania w trybie przetargu ograniczonego na Dokończenie budowy systemu P1
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu prawnego
projektu dokumentacji dotyczącej uruchomienia postępowania w
trybie przetargu ograniczonego na Dokończenie budowy systemu P1
18.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się