2020-03-24

Zaproszenie do składania ofert cenowych na: „Zakup i dostawę pasty silikonowej wraz z utwardzaczem, z szalkami Petriego oraz szpatułek plastikowych” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 (00-060)

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawę pasty silikonowej wraz z utwardzaczem, z szalkami Petriego oraz szpatułkami plastikowymi”.

 

Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 16.00. w formie elektronicznej na adres: projekt.srp@mc.gov.pl.

Ofertę traktuje się, jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie przesłana do dnia wskazanego powyżej.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest zawarty w „zaproszeniu do składania ofert”.

 

Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia

zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w

Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

 

 

 

Załączniki

  Zaproszenie pasta silikonowa.pdf 76,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1 Formularz ofertowy.docx 31,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 2 wzór protok... odbioru.docx 86,55 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się